Kontakt z komisją

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Morski w Gdyni
Komisja Rekrutacyjna WPiT
ul. Morska 83 
81-225 Gdynia

Kontakt:

Komisja Rekrutacyjna WPiT
e-mail: rekrutacjaatwpit.umg.edu.pl
tel.:(58) 55 86 300 (wyłącznie w godzinach pracy Komisji)
Facebook: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

 
 
 
 
 
 
 

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

data

dzień tygodnia

godziny pracy

5.10.2020

poniedziałek

1200- 1400

6.10.2020

wtorek

1200- 1400

7.10.2020

środa

1200- 1400

8.10.2020

czwartek

1200- 1400

9.10.2020

piątek

ogłoszenie wyników

Dokumenty można odbierać w godzinach pracy Dziekanatu WPIT


 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 30.09.2020