Informacje dla doktorantów

INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM NAUKOWE NA PWR

Zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego na Politechnice Wrocławskiej, czyli cyklu otwartych spotkań z udziałem światowej sławy prelegentów. W ramach ISN odwiedzili nas m. in. prof. Jan Biliszczuk - wybitny projektant i autor nowatorskich rozwiązań w mostownictwie, prof. Klaus von Klitzing – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, oraz prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wprowadzenie:
B.Kulaszewicz 13.06.2019
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 13.06.2019

INFORMACJE DLA STUDENTA / SŁUCHACZA / DOKTORANTA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych: Akademia Morska w Gdyni, ulica Morska 81-87.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paulina Jaroś, tel. 58-5586-312, email: p.jarosatau.am.gdynia.pl                                  

            Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e  Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tzn.:

Wprowadzenie:
Anonim 07.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.09.2019

ODBIÓR DECYZJI SYPENDIALNYCH DOKTORANTÓW W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018

Osoby, które złożyły wnioski stypendialne w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 prosimy o odbiór decyzji w terminie do 27.03.2018, w godzinach dyżurów Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów:

Czwartek 22.03.2018 (pokój B-17)

8:00-9:00

Piątek 23.03.2018 (pokój B-17)

8:00-9:00

Wprowadzenie:
Anonim 21.03.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.09.2019

Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz Rektora dla najlepszych doktorantów na semestr letni 2017/2018

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla doktorantów oraz o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej w AMG przyjmowane są w terminie 05.02.2018 - 16.02.2018 w pokoju B-17 w godzinach dyżurów WKSD.

Wprowadzenie:
Anonim 25.01.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.09.2019

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
25.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 25.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 13.03.2018