XVI Polsko-Niemieckie Seminarium Studenckie „MANAGING CULTURAL DIVERSITY IN EUROPE”

11.05.2019 - 18.05.2019

W dniach  od 11 do 18 maja 2019 roku na Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbędzie się XVI Polsko-Niemieckie Seminarium Studenckie „MANAGING CULTURAL DIVERSITY IN EUROPE” organizowane przez Uniwersytet Morski w Gdyni oraz Hochschule Bremerhaven w Niemczech pod patronatem Rektorów obu Uczelni.

Program seminarium obejmuje wykłady w języku angielskim realizowane przez wykładowców obu uczelni, spotkania z władzami uczelni i przedstawicielami organizacji studenckich, a także wizyty w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach.

Podczas tegorocznej edycji dla uczestników naszego seminarium wygłoszone zostaną  interesujące  wykłady:

  1. The outline of rail based intermodal market in Poland przygotowany przez Panią Lidię Dziewierską; Prezes Zarządu LOCONI Intermodal S.A.
  2. Managing Cultural Diversity in Europe, part I przygotowany przez Prof. Gerharda Feldmeiera; Prorektora Hochschule Bremerhaven
  3. The Baltic sea- characteristics  and pollution threats przygotowany przez dr Magdalenę Bogalecką.
  4. Website usability issues przygotowany przez Prof. Ewę Ratajczak-Ropel

Poza celami naukowo-dydaktycznymi, seminarium ma za zadanie przybliżyć studentom polskim i niemieckim warunki funkcjonowania obu uczelni i zachęcić do podjęcia studiów w uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+, jak również umożliwić im poznanie historii i kultury obu regionów – Pomorza i landu Bremy.

Integracji młodzieży obu uczelni sprzyjać będą przygotowane liczne atrakcje m.in.:

  • wizyta w planetarium oraz zapoznanie się z zasadami działania symulatorów na Wydziale Nawigacji UMG,
  • wizyta w Porcie Gdynia,
  • wycieczka do tzw. Szwajcarii Kaszubskiej.
  • zwiedzanie zamku w  Malborka,
  • wizyta w Muzeum Emigracji w Gdyni,
  • wspólne odkrywanie najważniejszych zabytków Gdańska i inne

Druga część seminarium odbędzie się w dniach od 28 maja do 4 czerwca 2019 roku w Hochschule Bremerhaven, dokąd udadzą się nasi studenci, aby kontynuować tam zajęcia razem ze studentami niemieckimi.

 

Wprowadzenie:
M.Schmidt 09.05.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 09.05.2019