Komunikaty WKW

Komunikat 2 

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że 27.02.2020 r. do kolegium elektorów do wyboru rektora UMG spośród nauczycieli akademickich WPiT zostali wybrani:
* w grupie nauczycieli posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

  • Barbucha Dariusz
  • Czarnowski Ireneusz
  • Dmowski Przemysław
  • Przybyłowski Adam
  • Ruszkowska Millena
  • Wilczyńska Aleksandra

* w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

  • Krasowska Katarzyna
  • Skiba Sławomir

Komunikat 1 

Wydziałowa Komisja Wyborcza WPiT informuje, że 27.02.2020 r. (czwartek) w sali B-21 odbędą się wybory elektorów do wyboru Rektora UMG wg następującego harmonogramu:

  • o godz. 11:15 - wybory w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
  • o godz. 9:15 - wybory w grupie pozostałych nauczycieli akademickich.

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Schmidt
18.02.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 18.02.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.02.2020