Komunikaty WKW

Komunikat 4 

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że 28.05.2020 r. w wyborach do Senatu UMG na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich WPiT zostali wybrani następujący przedstawiciele:

* w grupie nauczycieli posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • Barbucha Dariusz
 • Czarnowski Ireneusz
 • Ocieczek Aneta

* w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Skrzeszewska Katarzyna

Komunikat 3 

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że wybory przedstawicieli Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa do Senatu Uniwersytetu Morskiego odbędą się w czwartek 28 maja 2020 zgodnie z następującym programem:

 1. Wybory w grupie profesorów i doktorów habilitowanych odbędą się o godz. 11:00 w Auli UMG.
 2. Wybory w grupie pozostałych nauczycieli akademickich odbędą się o godzinie 12:30 w salach B20 (dla osób o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do  O ), B21 (dla osób o nazwiskach rozpoczynających się od litery P do  Ż) oraz w Auli UMG (w której przebywać będzie Wydziałowa Komisja Wyborcza oraz Komisja Skrutacyjna).

W obydwu grupach nauczycieli akademickich głosy będą oddawane w Auli UMG, po uprzednim zaproszeniu głosującego przez przedstawiciela WKW. 

WKW przypomina wszystkim wyborcom o obowiązku ubrania maseczek ochronnych.

Komunikat 2 

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że 27.02.2020 r. do kolegium elektorów do wyboru rektora UMG spośród nauczycieli akademickich WPiT zostali wybrani:
* w grupie nauczycieli posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • Barbucha Dariusz
 • Czarnowski Ireneusz
 • Dmowski Przemysław
 • Przybyłowski Adam
 • Ruszkowska Millena
 • Wilczyńska Aleksandra

* w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Krasowska Katarzyna
 • Skiba Sławomir

Komunikat 1 

Wydziałowa Komisja Wyborcza WPiT informuje, że 27.02.2020 r. (czwartek) w sali B-21 odbędą się wybory elektorów do wyboru Rektora UMG wg następującego harmonogramu:

 • o godz. 11:15 - wybory w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • o godz. 9:15 - wybory w grupie pozostałych nauczycieli akademickich.

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Schmidt
18.02.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 18.02.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 29.05.2020