Kontakt doktoraci

Szczegółowych informacji udzielają:
Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Mgr Magdalena Kędzierska tel. (58) 55 86 606
e-mail: m.kedzierskaatwpit.umg.edu.pl

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. inż. Aneta Ocieczek prof. nadzw. AMG tel. (58) 55 86 345 lub 606300620
e-mail: a.ocieczekatwpit.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Caban
24.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 24.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 08.03.2019