Kontakt z komisją

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Morski w Gdyni
Komisja Rekrutacyjna WPiT
ul. Morska 83 
81-225 Gdynia

Kontakt:

Komisja Rekrutacyjna WPiT
e-mail: rekrutacjaatwpit.umg.edu.pl
tel.:(58) 55 86 300 (wyłącznie w godzinach pracy Komisji)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

data

dzień tygodnia

godziny pracy

7.07.2020

wtorek

1300- 1500

14.07.2020

wtorek

1200- 1400

21.07.2020

wtorek

1300- 1500

27.07.2020

wtorek

1200- 1400

4.08.2020

wtorek

1300- 1500

11.08.2020

wtorek

1200- 1400

12.08.2020

środa

1200- 1400

13.08.2020

czwartek

1200- 1400

14.08.2020

piątek

1200- 1400

17.08.2020

poniedziałek

1200- 1400

18.08.2020

wtorek

1200- 1400

19.08.2020

środa

1200- 1400

20.08.2020

czwartek

1200- 1400

21.08.2020

piątek

1200- 1400

24.08.2020

poniedziałek

1200- 1400

25.08.2020

wtorek

1200- 1400

26.08.2020

środa

1200- 1400


 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

W.Suszek
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 22.06.2020