Kontakt z komisją

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Morski w Gdyni
Komisja Rekrutacyjna WPiT
ul. Morska 83 
81-225 Gdynia

Kontakt:

Komisja Rekrutacyjna WPiT
pokój C-7
e-mail: rekrutacjaatwpit.umg.edu.pl
tel.:(58) 55 86 267 (wyłącznie w godzinach pracy Komisji)

 

 

 

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ (sala C- 7)

data

dzień tygodnia

godziny pracy

10.12.2019

wtorek

13:00-15:00

17.12.2019

wtorek

13:00-15:00

7.01.2020

wtorek

13:00-15:00

14.01.2020

wtorek

11:00-13:00

16.01.2020

czwartek

15:00-17:00

21.01.2020

wtorek

11:00-13:00

23.01.2020

czwartek

15:00-17:00

28.01.2020

wtorek

11:00-13:00

30.01.2020

czwartek

15:00-17:00

4.02.2020

wtorek

11:00-13:00

6.02.2020

czwartek

15:00-17:00

11.02.2020

wtorek

11:00-13:00

13.02.2020

czwartek

15:00-17:00

18.02.2020

wtorek

11:00-13:00

20.02.2020

czwartek

15:00-17:00

21.02.2020

piątek

11:00-13:00

   24.02.2020 – ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

W.Suszek
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 29.01.2020