Kontakt z komisją

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Morski w Gdyni
Komisja Rekrutacyjna WPiT
ul. Morska 83 
81-225 Gdynia

Kontakt:

Komisja Rekrutacyjna WPiT
pokój C-7
e-mail: rekrutacjaatwpit.umg.edu.pl
tel.:(58) 55 86 267 (wyłącznie w godzinach pracy Komisji)

 

 

 

 


GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

data

dzień tygodnia

miejsce

godziny pracy

21.08.2019

środa

Dziekanat WPiT

1200-1400

28.08.2019

środa

Dziekanat WPiT

1200-1400

3.09.2019

wtorek

sala C- 7

1200-1400

5.09.2019

czwartek

sala C- 7

1200-1400

10.09.2019

wtorek

sala C- 7

1200-1400

12.09.2019

czwartek

sala C- 7

1200-1400

13.09.2019

piątek

sala C- 7

1200-1400

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

W.Suszek
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 09.09.2019