Kontakt z komisją

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Morski w Gdyni
Komisja Rekrutacyjna WPiT
ul. Morska 83 
81-225 Gdynia

Kontakt:

Komisja Rekrutacyjna WPiT
pokój C-7
e-mail: rekrutacjaatwpit.umg.edu.pl
tel.:(58) 55 86 267 (wyłącznie w godzinach pracy Komisji)

 

 

 

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ (sala C- 7)

data

dzień tygodnia

godziny pracy

10.12.2019

wtorek

1300-1500

17.12.2019

wtorek

1300-1500

  7.01.2020

wtorek

1300-1500

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

W.Suszek
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 03.12.2019