Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością

Funkcję Kierownika Katedry pełni prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski

W skład Katedry wchodzą:

 1. Zakład Towaroznawstwa Spożywczego i Systemów Jakości
 2. Zakład Przechowalnictwa, Żywienia i Konsumpcji
   

Zakład Towaroznawstwa Spożywczego i Systemów Jakości

Kierownik - dr hab. inż. Przemysław Dmowski, prof. UMG

Zakład Towaroznawstwa Spożywczego i Systemów Jakości integruje w ramach jednej komórki organizacyjnej całe spektrum zagadnień z zakresu badań i oceny jakości żywności, jak również zagadnień związanych z kompleksowym zarządzaniem jakością, bezpieczeństwem, środowiskowym oraz zarządzaniem jakością w laboratoriach.

Proces dydaktyczny opiera się na szerokich fundamentach nauk podstawowych takich, jak chemia, fizyka, biochemia i mikrobiologia.

Zakład prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie:

 • biochemii,
 • mikrobiologii,
 • towaroznawstwa spożywczego,
 • zarządzania procesami technologicznymi,
 • ochrony środowiska i ekologii,
 • metod badań produktów,
 • analizy instrumentalnej,
 • ładunkoznawstwa,
 • gospodarki magazynowej,
 • znormalizowanych systemów zarządzania – jakością, środowiskowego bhp, bezpieczeństwem żywności,
 • autentyczność i identyfikowalność towarów,
 • certyfikacji jakości wyrobów.

Problematyka naukowa podejmowana przez pracowników naukowych Zakładu Towaroznawstwa Spożywczego i Systemów Jakości obejmuje m.in.:

 • ocenę jakości i bezpieczeństwa (skład chemiczny, właściwości fizyczne i sensoryczne, czystość mikrobiologiczna) produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem mleka i przetworów mlecznych, przypraw, używek, miodu, przetworów owocowych i warzywnych oraz pieczywa,
 • określanie czynników kształtujących jakość wybranych grup produktów spożywczych,
 • kształtowanie jakości produktów żywnościowych w sferze obrotu,
 • zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania,
 • doskonalenie skuteczności systemów zarządzania jakością w laboratoriach.

Badania naukowe w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa surowców oraz wyrobów gotowych prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod instrumentalnych - identyfikacji i oznaczania zawartości biologicznie czynnych składników i zanieczyszczeń żywności przy pomocy wysokosprawnej chromatografii cieczowej, spektroskopii UVVIS, NIR, IR, fluorescencji i absorpcji atomowej, pomiary barwy, itp.

Nauczyciele akademiccy:

 1.  prof. dr hab. inż. Piotr Bykowski
 2.  prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski
 3.  prof. dr hab. Izabela. Steinka
 4.  prof. dr hab. Maria Śmiechowska
 5.  dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG
 6.  dr hab. inż. Przemysław Dmowski, prof. UMG
 7.  dr inż. Beata Borkowska
 8.  dr inż. Anita Kukułowicz
 9.  dr inż. Joanna Newerli-Guz
 10.  dr inż. Marcin Pigłowski
 11.  dr inż. Jadwiga Stankiewicz
 12.  dr inż. Ewa Stasiuk
 13.  dr inż. Anna Sulej-Suchomska
 14.  dr inż. Agata Szkiel
 15.  dr inż. Joanna Wierzowiecka
 16.  mgr inż. Magda Śniegocka-Dworak
 17.  mgr inż. Natalia Żak

Pracownicy inż. - techn.:
mgr inż. Małgorzata Katarzyńska, mgr inż. Agata Muszyńska, mgr inż. Paulina Witt, Danuta Kowaluk, inż. Katarzyna Kawiecka
 


Zakład Przechowalnictwa, Żywienia i Konsumpcji

Kierownik - dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. UMG

Zakład Przechowalnictwa, Żywienia i Konsumpcji prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie:

 • przechowalnictwa oraz technologii żywności i potraw,
 • ładunkoznawstwa,
 • gospodarki magazynowej i dystrybucji,
 • zarządzania produktem,
 • zachowań konsumenckich,
 • organizacji żywienia,
 • zasad eksploatacji urządzeń gastronomicznych,
 • poradnictwa żywieniowego i dietetyki.

Ponadto w zakresie działalności naukowo-badawczej w Zakładzie Przechowalnictwa, Żywienia i Konsumpcji realizowane są prace dotyczące::

 • właściwości sorpcyjnych żywności głęboko odwodnionej i właściwości antyoksydacyjnych żywności pochodzenia roślinnego, uwarunkowanych technologicznie i przechowalniczo,
 • konsumenckiej oceny jakości towarów,
 • uwarunkowań postaw i zachowań konsumentów wobec żywności,
 • stereotypów w zachowaniach konsumentów,
 • identyfikacji i analizy zachowań żywieniowych różnych grup populacyjnych.

Badania naukowe są prowadzone z wykorzystaniem m.in. komory termostatycznej oraz komór zamrażalniczych i chłodniczych, specjalistycznego oprogramowania dietetycznego do obliczeń dietetycznych i analizy danych antropometrycznych.

Nauczyciele akademiccy:

 1.  dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. UMG
 2.  dr hab. inż. Agnieszka Rybowska, prof. UMG
 3.  dr hab. inż. Millena Ruszkowska, prof. UMG
 4.  dr inż. Renata Korzeniowska-Ginter
 5.  dr inż. Witold Kozirok
 6.  dr Katarzyna Mironiuk
 7.  dr inż. Agnieszka Palka
 8.  dr inż. Anna Platta
 9.  dr inż. Tomasz Pukszta
 10.  dr Romuald Zabrocki
 11.  mgr inż. Anna Flis-Kaczykowska 

Pracownicy inż. - techn.:
mgr inż. Katarzyna Kłopotek, mgr inż. Paulina Maziarz

Podmiot udostępniający: 

Katedra TiZJ

Wytworzył informację:

A. Talaga
01.02.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 05.04.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Talaga 08.10.2020