Pracownicy


KATEDRA TOWAROZNAWSTWA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ


Kierownik - prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski

 • Pokój:C-107
 • Telefon:(58)-55-86-342
 • Adres e-mail: p.przybylowskiatwpit.umg.edu.pl

 

Z-ca Kierownika - dr inż. Agata Szkiel

 • Pokój:C-4
 • Telefon:(58)-55-86-264
 • Adres e-mail: a.szkielatwpit.umg.edu.pl

 

Sekretariat - mgr inż. Anna Talaga

 • Pokój:B-18
 • Telefon:(58)-55-86-576
 • Adres e-mail: ktizjatwpit.umg.edu.pl

 

 


Zakład Towaroznawstwa Spożywczego i Systemów Jakości


Kierownik - dr hab. inż. Przemysław Dmowski, prof. UMG

 • Pokój:B-12
 • Telefon:(58)-55-86-257
 • Adres e-mail: p.dmowskiatwpit.umg.edu.pl

 

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. inż. Piotr Bykowski

 • Pokój:B-32
 • Telefon:(58)-55-86-518
 • Adres e-mail: p.bykowskiatwpit.am.gdynia.pl

 

prof. dr hab. Izabela Steinka

 • Pokój:B-13
 • Telefon:(58)-55-86-537
 • Adres e-mail: i.steinkaatwpit.umg.edu.pl

 

prof. dr hab. Maria Śmiechowska

 • Pokój:B-16
 • Telefon:(58)-55-86-562
 • Adres e-mail: m.smiechowskaatwpit.umg.edu.pl

 

dr inż. Beata Borkowska

 • Pokój:B-15
 • Telefon:(58)-55-86-472
 • Adres e-mail: b.borkowskaatwpit.umg.edu.pl

 

dr inż. Anita Kukułowicz

 • Pokój: B-14
 • Telefon:(58)-55-86-674
 • Adres e-mail: a.kukulowiczatwpit.umg.edu.pl

 

dr inż. Joanna Newerli – Guz

 • Pokój:C-26a
 • Telefon:(58)-55-86-281
 • Adres e-mail: j.newerli-guzatwpit.umg.edu.pl

 

dr inż. Marcin Pigłowski

 • Pokój:C-3
 • Telefon:(58)-55-86-295
 • Adres e-mail: m.piglowskiatwpit.umg.edu.pl

 

dr inż. Jadwiga Stankiewicz

 • Pokój:B-14
 • Telefon:(58)-55-86-674
 • Adres e-mail: j.stankiewiczatwpit.umg.edu.pl

 

dr inż. Ewa Stasiuk

 • Pokój:C-17
 • Telefon:(58)-55-86-279
 • Adres e-mail: e.stasiukatwpit.umg.edu.pl

 

dr inż. Anna Sulej-Suchomska 

 • Pokój: C-108a
 • Telefon: (58)-55-86-629
 • Adres e-mail:a.sulej-suchomskaatwpit.umg.edu.pl

 

dr inż. Joanna Wierzowiecka

 • Pokój: C-4
 • Telefon:(58)-55-86-264
 • Adres e-mail: j.wierzowieckaatwpit.umg.edu.pl

 

dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG

 • Pokój:C-26a
 • Telefon:(58)-55-86-281
 • Adres e-mail: a.wilczynskaatwpit.umg.edu.pl

 

mgr inż. Magda Śniegocka-Dworak

 • Pokój:B-15
 • Telefon:(58)-55-86-472
 • Adres e-mail: m.sniegocka-dworakatwpit.umg.edu.pl

 

mgr inż. Natalia Żak

 • Pokój:C-3
 • Telefon:(58)-55-86-295
 • Adres e-mail: n.zakatwpit.umg.edu.pl

 

Pracownicy inż. - techn.:

mgr inż. Małgorzata Katarzyńska

 • Pokój:C-17
 • Telefon:(58)-55-86-279
 • Adres e-mail: m.katarzynskaatwpit.umg.edu.pl

 

mgr inż. Agata Muszyńska

 • Pokój:B-17
 • Telefon:(58)-55-86-283
 • Adres e-mail: a.muszynskaatwpit.umg.edu.pl

 

Danuta Kowaluk

 • Pokój:C-108a
 • Telefon:(58)-55-86-629
 • Adres e-mail: d.kowalukatwpit.umg.edu.pl

 

mgr inż. Paulina Witt

 • Pokój:B-17
 • Telefon:(58)-55-86-283
 • Adres e-mail: p.wittatwpit.umg.edu.pl

 

inż. Katarzyna Kawiecka

 • Pokój:B-17
 • Telefon:(58)-55-86-283
 • Adres e-mail: k.kawieckaatwpit.umg.edu.pl

 


Zakład Przechowalnictwa, Żywienia i Konsumpcji


Kierownik - dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. UMG

 • Pokój:C-26
 • Telefon:(58)-55-86-281
 • Adres e-mail: a.ocieczekatwpit.umg.edu.pl

 

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. inż. Millena Ruszkowska, prof. UMG

 • Pokój:B-30
 • Telefon:(58)-55-86-238
 • Adres e-mail: m.ruszkowskaatwpit.umg.edu.pl

 

dr hab. inż. Agnieszka Rybowska, prof. UMG

 • Pokój:C-33
 • Telefon:(58)-55-86-625
 • Adres e-mail: a.rybowskaatwpit.umg.edu.pl

 

dr inż. Renata Korzeniowska-Ginter

 • Pokój: C-45a
 • Telefon:(58)-55-86-641
 • Adres e-mail: r.ginteratwpit.umg.edu.pl

 

dr inż. Witold Kozirok

 • Pokój:C-32
 • Telefon:(58)-55-86-400
 • Adres e-mail: w.kozirokatwpit.umg.edu.pl
   

dr Katarzyna Mironiuk

 • Pokój:C-32
 • Telefon:(58)-55-86-400
 • Adres e-mail: k.mironiukatwpit.umg.edu.pl

 

dr inż. Agnieszka Palka

 • Pokój: B-39
 • Telefon:(58)-55-86-282
 • Adres e-mail: a.palkaatwpit.umg.edu.pl

 

dr inż. Anna Platta

 • Pokój:B-36
 • Telefon:(58)-55-86-612
 • Adres e-mail: a.plattaatwpit.umg.edu.pl

 

dr inż. Tomasz Pukszta

 • Pokój:B-37
 • Telefon:(58)-55-86-345
 • Adres e-mail: t.puksztaatwpit.umg.edu.pl

 

dr Romuald Zabrocki

 • Pokój:B-32
 • Telefon:(58)-55-86-505
 • Adres e-mail: r.zabrockiatwpit.umg.edu.pl

 

mgr inż. Anna Flis-Kaczykowska

 • Pokój: B-38
 • Telefon:(58)-55-86-405
 • Adres e-mail: a.flis-kaczykowskaatwpit.umg.edu.pl

 

 

Pracownicy inż. - techn.:

mgr inż. Katarzyna Kłopotek

 • Pokój:B-38
 • Telefon:(58)-55-86-405
 • Adres e-mail: k.klopotekatwpit.umg.edu.pl

 

mgr inż. Paulina Maziarz

 • Pokój:C-45a
 • Telefon:(58)-55-86-641
 • Adres e-mail: p.maziarzatwpit.umg.edu.pl

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra TiZJ

Wytworzył informację:

A. Talaga
12.11.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 05.04.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Talaga 08.10.2020