Informacje dla studentów studiów I i II stopnia niestacjonarnych

Zakwaterowanie w akademikach podczas wakacji 2020

Studenci zainteresowani zamieszkaniem w Studenckim Domu Marynarza nr 3 i 4 w okresie wakacji, proszeni są o złożenie wniosku o przyznanie miejsca na okres letni w terminie do dnia 12.06.2020 r.

Wnioski można pobrać i złożyć w biurze SDM lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail właściwego akademika:

Wprowadzenie:
M.Schmidt 27.05.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.05.2020

Wznowienie zajęć laboratoryjnych na WPiT od 25.05.2020 WSTRZYMANE

Drodzy Studenci,

W związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, informuję, iż wznowienie planowanych od 25.05.2020 r. zajęć laboratoryjnych dotyczyć będzie w UMG tylko przedmiotów realizowanych zgodnie z konwencją STCW na specjalnościach morskich.

Wprowadzenie:
K.Hinc 22.05.2020
Ostatnia modyfikacja:
K.Hinc 25.05.2020

Egzamin dyplomowy w formie zdalnej

Ukazało się Zarządzenie Rektora nr 35 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury przebiegu egzaminu dyplomowego w formie zdalnej w Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Studentów zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu w tej formie prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem i złożenie w dziekanacie podania, stanowiącego załącznik do procedury. 

Wprowadzenie:
A.Dziubanii 20.05.2020
Ostatnia modyfikacja:
A.Dziubanii 21.05.2020

Ważna informacja dla studentów o powrocie do realizacji zajęć

Drodzy Studenci, 

W związku ze zmniejszaniem obostrzeń w kraju oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. z 2020 poz.876) realizacja zajęć laboratoryjnych z przedmiotów konwencyjnych na wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym i Elektrycznym w formie klasycznej rozpocznie się 26 maja 2020 r.

Wprowadzenie:
M.Schmidt 19.05.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 22.05.2020

Realizacja zajęć laboratoryjnych od 25.05.2020 r.

Od dnia 25.05.2020 r. planowana jest realizacja zaległych zajęć laboratoryjnych z wybranych przedmiotów na terenie UMG. Zajęcia zostaną przeprowadzone z zachowaniem środków ostrożności rekomendowanych przez MNiSW oraz GIS. W najbliższych dniach zostaną Państwu przekazane szczegółowe informacje nt. ich realizacji bezpośrednio przez prowadzących zajęcia oraz na stronie wydziałowej.

Wprowadzenie:
A.Kowalska 19.05.2020
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 19.05.2020

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Caban
13.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017