Przewody doktorskie

Stopnie naukowe doktora nadane decyzją Rad Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Dyscyplina  Towaroznawstwo

mgr inż. Kamila Orzechowska-Przybyła

  • Data wszczęcia przewodu: 16.02.2012 rok
  • Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów
  • Tytuł rozprawy doktorskiej:Ocena wybranych programów i systemów w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności
  • Recenzje: Prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska, Prof. dr hab. Tadeusz Sikora
  • Data nadania stopnia doktora: postępowanie umorzone dnia 19.09.2019 roku bez nadania stopnia doktora

mgr inż. Agnieszka Leszczuk-Piankowska

mgr inż. Agnieszka Kałaska

mgr inż. Joanna Violetta Bartkowicz

mgr Monika Szyda

mgr inż. Elwira Brodnicka

Ewa Marjańska 
Studia nad zastosowaniem nowego potencjometrycznego sensora do jakościowej i ilościowej analizy wybranych napojów bezalkoholowych.
2017; promotor: prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska       

           Dorota Gabriela Wiśniewska
           Wpływ innowacyjnej techniki oszałamiania na jakość mięsa z kurcząt.
           2017, promotor:  dr hab. inż. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM

Marta Białkowska-Minga
Uwarunkowania stosowania walidacji w systemach zarządzania jakością w przemyśle spożywczym
2016; promotor: prof. dr hab. inż. Stefan Ziajka

Michalina Gałgowska
Badanie wybranych wyróżników jakości grzybów jadalnych jako lokalnych surowców z regionu warmińsko-mazurskiego.
2015; promotor: prof. dr hab. Stefan Smoczyński

Agnieszka Pronobis-Prońska
Wpływ marki produktu na akceptację jego cech sensorycznych
2013; promotor: prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska

Olga Szulecka
Ocena stanu wdrożenia i funkcjonowania systemów identyfikowalności w zakładach przetwórstwa rybnego w Polsce.
2012; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Bykowski

Magda Morawska
Wpływ komponentów twarogów na właściwości laminatów poliamidowo/polietylenowych
2012; promotor: prof. dr hab. Izabela Steinka

Milena Bojanowska
Jakość i bezpieczeństwo śruty rzepakowej w procesach transportowych
2012; promotor: dr hab.inż. Ruta Leśmian- Kordas,prof. nadzw. AM w Szczecinie

Marta Czarnowska
Wpływ parametrów technologii zamrażania i warunków przechowywania na zawartość folianów w owocach i warzywach
2011; promotor: Dr hab. inż. Elżbieta Gujska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Joanna Brzeska
Wpływ syntetycznego polihydroksymaślanu na właściwości nowych materiałów poliuretanowych dla celów medycznych
2010; promotor: Prof. dr hab. inż. Maria Rutkowska,Dr hab. inż. Helena Janik, Politechnika Gdańska

Joanna Wierzowiecka
Studia nad różnicami wymagań w zarządzaniu jakością w laboratoriach badawczych
2010; promotor: Dr hab. Kazimierz Dendura, prof. WSAiB

Agata Szkiel
Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością w cyklu życia produktów spożywczych
2009; promotor: Dr hab. Kazimierz Dendura, prof. WSAiB

Paweł Łuka
Analiza wpływu zmian jakości i użyteczności samochodów używanych na ich ceny w roku 2006
2009; promotor: Dr hab. Krystyna Kwiatkowska-Sienkiewicz, prof. nadzw. AM

Paweł Łuka
Analiza wpływu zmian jakości i użyteczności samochodów używanych na ich ceny w roku 2006
2009; promotor: Dr hab. Krystyna Kwiatkowska-Sienkiewicz, prof. nadzw. AM

Joanna Wójcik
Wykorzystanie właściwości elektrycznych do oceny jakości wodnych roztworów koncentratu jabłkowego
2008; promotor: Dr hab. inż. Ryszard Żywica, prof. UWM w Olsztynie Dr hab. inż. Ryszard Żywica, prof. UWM w Olsztynie

Iwona Batyk
Produkt regionalny jako czynnik rozwoju Warmii i Mazur
2008; promotor: Prof. dr hab. inż. Stefan Smoczyński, prof. zw. UWM w Olsztynie

Waldemar Żyngiel
Wpływ parametrów utrwalania metodą wysokociśnieniową HPP na jakość soków z marchwi
2008; promotor: Dr hab. inż. Halina Kolenda, prof. nadzw. AM w Gdyni

Magdalena Skotnicka
Zmiany jakości mrożonych wyrobów drożdżowych podczas przechowywania
2008; promotor: Dr hab. inż. Piotr Palich, prof. nadzw. AM w Gdyni

Małgorzata Sprawka
Czynniki kształtujące jakość nowych wyrobów zakładu mleczarskiego X
2008; promotor: Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, prof. zw. AM w Gdyni

Anita Kukułowicz
Optymalizacja jakości mikrobiologicznej miazgi aloesowej za pomocą wybranych metod utrwalania
2008; promotor: Dr hab. Izabela Steinka, prof. nadzw. AM w Gdyni

Bożena Rogala
Wpływ warunków przechowywania na wybrane cechy jakościowe mleka UHT
2007; promotor: prof. dr hab. Andrzej Kuncewicz

Aleksandra Heimowska
Degradacja wybranych materiałów polimerowych w wodzie morskiej
2007; promotor: prof. dr hab. inż. Maria Rutkowska

Przemysław Dmowski
Wpływ regionu uprawy na wybrane cechy jakościowe herbaty
2007; promotor: dr hab. Maria Śmiechowska, prof. nadzw. AM

Millena Ruszkowska
Ocena higroskopijnych właściwości zup typu instant
2007; promotor: dr hab. inż. Piotr Palich, prof. nadzw. AM

Bogusław Pawlikowski
Wpływ rodzaju materiałów opakowaniowych i metod pakowania na trwałość produktów rybnych
2006; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Bykowski, prof. zw. AM w Gdyni

Beata Borkowska
Jakość sensoryczna i bezpieczeństwo zdrowotne wybranych koncentratów zup typu instant
2006; promotor: dr hab. inż. Halina Kolenda, prof. nadzw. AM w Gdyni

Katarzyna Staniewska
Informacyjno-promocyjna funkcja opakowań jednostkowych produktów mleczarskich
2006; promotor: prof. dr hab. Helena Panfil-Kuncewicz, UWM w Olsztynie

Aleksandra Filip
Model oceny efektów ekologicznych działalności środowiskowej przedsiębiorstw w procesie kreowania jakości ekologicznej produktów
2006; promotor: dr hab. Stanisław Popek, prof. AE w Krakowie

Jadwiga Stankiewicz
Wpływ dodatku aloesu na wybrane cechy jakościowe skrzepów twarogowych
2006; promotor: dr hab. Izabela Steinka, prof. nadzw. AM

Agnieszka Rybowska
Koncepcja modelu preferencji posiłków obiadowych
2005; promotor: dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska, prof. nadzw. AM

Aleksandra Wilczyńska
Miód jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska
2005; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, prof. zw. AM w Gdyni

Joanna Newerli-Guz
Żywność ekologiczna w świadomości polskich producentów i konsumentów
2005; promotor: dr hab. Maria Śmiechowska, prof. nadzw. AM w Gdyni

Joanna Banach
Wpływ elektrostymulacji na kształtowanie jakości chłodzonego i mrożonego mięsa wołowego
2005; promotor: dr hab. inż. Ryszard Żywica, prof. UWM w Olsztynie

Marcin Pigłowski
Wykorzystanie wskaźników w systemie zarządzania środowiskowego wybranego przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego
2005; promotor: prof. dr hab. inż. Maria Rutkowska, prof. zw. AM w Gdyni

Beata Pyryt
Wpływ metod obróbki kulinarnej na jakość nowych odmian ziemniaków przeznaczonych do bezpośredniego spożycia
2004; promotor: dr hab. inż. Halina Kolenda, prof. nadzw. AM w Gdyni

Piotr Janikowski
Analiza zanieczyszczenia wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) wybranych grup artykułów rolno-spożywczych
2004; promotor: dr hab. inż. Mieczysław W. Obiedziński, prof. SGGW w Warszawie

Monika Radzymińska
Badanie zależności między jakością zdrowotną mleka i produktów mlecznych a liczbą (ilością) i zawartością (stężeniem) obcych związków chemicznych
2004; promotor: prof. dr hab. Stefan Smoczyński, UWM w Olsztynie

Ewa Malinowska
Metoda ekobilansu wskaźnikiem obciążenia środowiskowego w odniesieniu do konsumpcji wybranych produktów spożywczych
2004; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, prof. zw. AM w Gdyni

Magdalena Bogalecka
Koncepcja komputerowej bazy danych wspomagającej akcje ratownictwa chemicznego na morzu
2003; promotor: dr hab. inż. Maria Rutkowska, prof. nadzw. AM w Gdyni

Stefan Gębala
Studia nad wykorzystaniem widm fluorescencyjnych do identyfikacji odmian miodów
2003; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, prof. zw. AM w Gdyni

Katarzyna Krasowska
Wpływ modyfikacji opakowaniowych materiałów poliestrowych na ich podatność na biodegradację w warunkach naturalnych
2003; promotor: prof. dr hab. inż. Maria Rutkowska, prof. zw. AM w Gdyni

Ewa Stasiuk
Wpływ zmodyfikowanego sposobu stosowania KNO3 na cechy jakościowe sera dojrzewającego podpuszczkowego twardego
2001; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, prof. zw. AM w Gdyni

Aneta Ocieczek
Badania modeli oceny trwałości przechowalniczej produktów higroskopijnych na przykładzie makaronu
2001; promotor: dr hab. inż. Piotr Palich, prof. nadzw. AM

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Alina Jażdżewska
22.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 22.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 10.01.2020