Seminaria w Katedrze Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Seminaria naukowe będą dotyczyły:

  1. określenia obszaru, dziedziny i dyscypliny naukowej, której praca będzie dotyczyła,
  2. określenia tematu rozprawy doktorskiej/habilitacyjnej,
  3. określenia celu i hipotezy badawczej oraz zastosowanych metod jej weryfikacji,
  4. krytycznej analizy dotychczasowego stanu wiedzy dotyczącej przygotowywanej pracy doktorskiej/habilitacyjnej.

 

28.02.2020 - godz. 11:00, sala B-316

dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba

Transfer technologii i współpraca z biznesem. EIT Food.
 

dr inż. Marcin Pigłowski

Uwagi dotyczące publikowania w czasopismach z listy JCR.

 

27.03.2020 - godz. 11:00, sala B-316

mgr inż. Dominika Mesinger

Identyfikacja postaw i zachowań polskich konsumentów wobec dziczyzny oraz optymalizacja warunków jej przechowywania w kontekście zmian w zarządzaniu łowiectwem i promocji zrównoważonej konsumpcji.

 

17.04.2020 - godz.11:00, sala B-316

mgr inż. Maciej Świtalski

Jakość ekstrudatów kukurydzianych wzbogacanych niekonwencjonalnym białkiem.

 

15.05.2020 - godz.11:00, sala B-316

mgr inż. Michał Świtalski

Napoje izotoniczne z dodatkiem wybranych ekstraktów roślinnych jako innowacja produktowa na rynku napojów funkcjonalnych.

 

05.06.2020 - godz.11:00, sala B-316

mgr Agnieszka Piotrowska-Kirschling

Ocena wpływu modyfikacji na jakość poliuretanów z chitozanem w aspekcie środowiskowym – założenia rozprawy doktorskiej.

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra TiZJ

Wytworzył informację:

A. Talaga
25.02.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 03.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Talaga 28.02.2020