Badania Naukowe

Głównym kierunkiem badań naukowych i prac rozwojowych jest wpływ czynników środowiskowych, technologicznych i ekonomicznych na kształtowanie jakości i bezpieczeństwa w cyklu życia towarów w aspekcie zrównoważonego rozwoju, a także badanie postaw i zachowań konsumentów wobec tych towarów. Badania te prowadzone są w trzech obszarach:

1. Prognozowanie jakości i bezpieczeństwa żywności w łańcuchach logistycznych

 • Rola zjawisk powierzchniowych w kształtowaniu cech funkcjonalnych żywności:
  - żywność sycąca,
  - trwałość żywności odwodnionej w warunkach ziemskich i obniżonej grawitacji.
 • Izotermy sorpcji, mikrostruktura powierzchni, matematyczne modele sorpcji, opadalność, rozpraszalność, sypkość.
 • Przechowalnicze aspekty kształtowania jakości żywności.

2. Ocena właściwości biologicznych i prozdrowotnych wybranych produktów żywnościowych oraz jakość żywności w aspekcie bezpieczeństwa konsumenta

 • Oznaczanie: zawartości witaminy C, antocyjanów, chlorofili, karotenoidów, zdolności zmiatania wolnych rodników DPPH, ogólnej zawartości polifenoli.
 • Analiza sensoryczna – tworzenie profili sensorycznych wybranych produktów spożywczych.
 • Oznaczanie parametrów barwy w systemie CIE Lab. Oznaczanie parametrów barwy L*a*b* produktów spożywczych oraz nieżywnościowych (farby, lakiery, tkaniny itp.).
 • Oznaczanie zawartości pozostałości w produktach spożywczych: pestycydów chloroorganicznych, metali ciężkich, azotanów V i III, substancji słodzących (aspartam, acesulfan K).
 • Oznaczenia spektrofotometryczne UV/VIS (widma 200-800nm) w ocenie towaroznawczej produktów.
 • Ocena mikrobiologicznych zagrożeń wybranych produktów spożywczych.
 • Badanie właściwości antyutleniających i proutleniających miodu, herbaty i przypraw.
 • Oznaczenie zawartości kofeiny z zastosowaniem techniki HPLC/UV-VIS w produktach spożywczych i suplementach diety.
 • Ocena jakościowa i zdrowotna napojów niealkoholowych.
 • Chemiczne skażenia żywności.
 • Ekologiczne i technologiczne uwarunkowania jakości żywności,
 • Optymalizacja zarządzania jakością w laboratoriach badawczych.
 • Analiza wpływu systemu oceny zgodności wyrobów w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa konsumenta.
 • Doskonalenie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w przedsiębiorstwach łańcucha żywnościowego.
 • Badanie relacji konsument – produkt z uwzględnieniem innowacyjnych dóbr na rynku.

3. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych i fizykomechanicznych produktów spożywczych

 • Badanie pH i przewodności roztworów, osmolalność napojów, zawartość suchej masy, białka, tłuszczów, cukrowców, soli kuchennej, rozpraszalność, opadalność, zwilżalność proszków.
 • Mineralizacja na sucho i mokro próbek żywności oraz środowiskowych.
   

Podmiot udostępniający: 

Katedra TiZJ

Wytworzył informację:

M.Schmidt
03.11.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 03.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Talaga 07.12.2017