Indywidualne projekty badawcze

W ramach indywidualnych projektów badawczych w Katedrze Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością realizowane są trzy tematy:

Opracowanie procedur oznaczania włókien mikronanoplastyków w różnych typach wód oraz produktach żywnościowych z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej z tandemowym spektrofotometrem mas (GS-MS/MS) w celu kontroli oraz zapewnienia produktów spożywczych oraz poszczególnych elementów środowiska
Kierownikiem pracy jest dr inż. Anna Sulej-Suchomska
Właściwości higroskopijne wybranych przypraw jako istotny czynnik decydujący o trwałości produktu
Kierownikiem pracy jest mgr inż. Anna Flis-Kaczykowska
Studia nad metodami identyfikacji odmian i zafałszowań miodów
Kierownikiem pracy jest mgr inż. Natalia Żak.

Podmiot udostępniający: 

Katedra TiZJ

Wytworzył informację:

PW
08.05.2019
Wprowadzenie:
A.Talaga 14.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Witt 08.05.2019