Pracownicy

Kierownik Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii
dr hab. Marzenna POPEK, prof. UMG

 • pokój: c-106
 • telefon: (58)-55-86-234
 • e-mail: m.popekatwpit.umg.edu.pl
 • konsultacje: środa, godz. 11.00 – 12.00 (do 30 I 2020)
 • konsultacje (s. niestacjonarne): 
  26 X 2019 (sobota), 10:30-11:30
  23 XI 2019 (sobota), 10:30-11:30
  8 XII 2019 (niedziela), 9:30-10:30
  11 I 2020 (sobota), 9:30-10:30

Zastępca Kierownika KTPiCh
dr inż. Katarzyna KRASOWSKA

 • pokój: c-5
 • telefon: (58)-55-86-367
 • e-mail: k.krasowskaatwpit.umg.edu.pl
 • konsultacje: poniedziałek, godz. 13.00 – 15.00 (do 30 I 2020)

prof. dr hab. inż. Maria RUTKOWSKA

 • pokój: c-111
 • telefon: (58)-55-86-585
 • e-mail: m.rutkowskaatwpit.umg.edu.pl
 • konsultacje: środa, godz. 13.00 – 14.00 (do 30 I 2020)
 • konsultacje (s. niestacjonarne): 
  9 XI 2019 (sobota), 9:30-10:30
  7 XII 2019 (sobota), 10:30-11:30
  12 I 2020 (niedziela), 13:00-14:00

dr hab. inż. Joanna BRZESKA, prof. UMG

 • pokój: c-6
 • telefon: (58)-55-86-383
 • e-mail: j.brzeskaatwpit.umg.edu.pl
 • konsultacje: wtorek, godz. 13.00 – 14.00 (do 30 I 2020)
 • konsultacje (s. niestacjonarne): 
  27 X 2019 (niedziela), 9:30-10:30
  13 XII 2019 (piątek), 15:30-16:30

dr hab. inż. Mariola JASTRZĘBSKA, prof. UMG

 • pokój: c-111
 • telefon: (58)-55-86-585
 • e-mail: m.jastrzebskaatwpit.umg.edu.pl
 • konsultacje: środa, godz. 10.00 – 11.00 (do 30 I 2020)
 • konsultacje (s. niestacjonarne): 
  23 XI 2019 (sobota), 15:00-16:00
  15 XII 2019 (niedziela), 13:00-14:00
  12 I 2020 (niedziela), 12:30-13:30

dr Magda BOGALECKA

 • pokój: c-146
 • telefon: (58)-55-86-604
 • e-mail: m.bogaleckaatwpit.umg.edu.pl
 • konsultacje: wtorek, godz. 9.00 – 10.00 i 11.00 – 12.00 (do 30 I 2020)
 • konsultacje (s. niestacjonarne): 
  17 I 2020 (piątek), 15:15-16:15
  31 I 2020 (piątek), 15:15-16:15

dr inż. Alina DERESZEWSKA

 • pokój: c-146
 • telefon: (58)-55-86-604
 • e-mail: a.dereszewskaatwpit.umg.edu.pl
 • konsultacje: poniedziałek, godz. 12.00 – 13.00, wtorek, godz. 10.00 – 11.00 (do 30 I 2020)
 • konsultacje (s. niestacjonarne): 
  8 XII 2019 (niedziela), 9:30-10:30
  11 I 2020 (sobota), 9:30-10:30

dr inż. Aleksandra HEIMOWSKA

 • pokój: c-5
 • telefon: (58)-55-86-367
 • e-mail: a.heimowskaatwpit.umg.edu.pl
 • konsultacje: środa, godz. 13.00 – 15.00 (do 30 I 2020)
 • konsultacje (s. niestacjonarne): 
  26 X 2019 (sobota), 12:30-13:30
  10 XI 2019 (niedziela), 12:30-13:30
  14 XII 2019 (sobota), 12:30-13:30

dr inż. Magda MORAWSKA

 • pokój: c-6
 • telefon: (58)-55-86-383
 • e-mail: m.morawskaatwpit.umg.edu.pl
 • konsultacje: środa, godz. 9.00 – 11.00 (do 30 I 2020)

mgr Joanna GEBLER

 • pokój: c-147
 • telefon: (58)-55-86-502
 • e-mail: j.gebleratwpit.umg.edu.pl

mgr inż. Hanna MILLER

 • pokój: c-147
 • telefon: (58)-55-86-502
 • e-mail: h.milleratwpit.umg.edu.pl

mgr inż. Cecylia WÓJCIK

 • pokój: c-8
 • telefon: (58)-55-86-548
 • e-mail: c.wojcikatwpit.umg.edu.pl

Eleonora BUDZYŃSKA

 • pokój: c-146
 • telefon: (58)-55-86-502
 • e-mail: e.budzynskaatwpit.umg.edu.pl

Anna KASPRZAK

 • pokój: c-8
 • telefon: (58)-55-86-548
 • e-mail: ktpichatwpit.umg.edu.pl

mgr Agnieszka PIOTROWSKA-KIRSCHLING (doktorantka Szkoły Doktorskiej)

 • pokój: c-146
 • telefon: (58)-55-86-591
 • e-mail: a.piotrowska-kirschlingatwpit.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

Katedra TPiCh

Wytworzył informację:

M.Bogalecka
28.10.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 28.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Bogalecka 09.12.2019