Rada Naukowa

RADA NAUKOWA WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA UMG

Dyscyplina naukowa: NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Lp. Tytuł/ stopień naukowy Imię Nazwisko
1. dr hab. Dariusz Barbucha
2. dr hab. inż. Joanna Brzeska
3. prof. dr hab. inż. Piotr Bykowski
4. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski
5. dr hab. Piotr Czechowski
6. dr hab. inż.  Przemysław  Dmowski
7. dr hab. inż.  Włodzimierz Filipowicz
8. prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski
9. dr hab. inż. Mariola Jastrzębska
10. prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz
11. dr hab. Joanna Kizielewicz
12. prof. dr hab. Barbara Marciszewska
13. dr hab. Maciej Matczak
14. dr hab. inż. Aneta Ocieczek
15. dr hab. Marzenna Popek
16. dr hab. Adam Przybyłowski
17. prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski
18. dr hab. Ewa Ratajczak-Ropel
19. dr hab. inż. Millena Ruszkowska
20. prof. dr hab. inż. Maria Rutkowska
21. dr hab. inż. Agnieszka Rybowska
22. prof. dr hab. Izabela Steinka
23. prof. dr hab. Maria Śmiechowska
24. dr hab. inż.  Aleksandra Wilczyńska

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

D.Barbucha
17.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 17.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 04.11.2019