Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prowadzona jest na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunek: Towaroznawstwo.

Przyjmujemy kandydatów z tytułem inżyniera. 

REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNE SPECJALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA W 2019/2020

STUDIA STACJONARNE

 

TOWAROZNAWSTWO
 

II STOPIEŃ
 

Towaroznawstwo

 i Zarządzanie Jakością

Żywienie i Dietetyka

Ochrona Wód

 i Gospodarka Odpadami

STUDIA NIESTACJONARNE

 

 

TOWAROZNAWSTWO
 

II STOPIEŃ

Towaroznawstwo

 i Zarządzanie Jakością

Żywienie i Dietetyka

Ochrona Wód

 i Gospodarka Odpadami


Etapy rekrutacji:Tu znajdziesz szczegółowe informacje na temat specjalności, których dotyczy rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

  1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)  - System IRK dostępny jest do 21 lutego 2020r.
  2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (tylko jedna opłata) na konto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w IRK).
  3. W wyznaczonym terminie i godzinach pracy Komisji dostarcz w białej teczce wymagane dokumenty.

 

Szczegółowe informacje:

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

W.Suszek
27.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 27.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.02.2020