Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prowadzona jest na studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia na dwa kierunki: Innowacyjna Gospodarka oraz Towaroznawstwo

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA POSZCZEGÓLNE SPECJALNOŚCI
WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA
W 2019/2020

 

STUDIA STACJONARNE

 

INNOWACYJNA GOSPODARKA

II STOPIEŃ
 

Transport i Logistyka

w Gospodarce Globalnej

Rachunkowość i Finanse

Biznes Elektroniczny

 

TOWAROZNAWSTWO
 

I STOPIEŃ
 

Towaroznawstwo

 i Zarządzanie Jakością

Menedżer Produktu

II STOPIEŃ

Ochrona Wód

 i Gospodarka Odpadami

STUDIA NIESTACJONARNE

 

INNOWACYJNA GOSPODARKA

I STOPIEŃ

Systemy Transportowe

 i Logistyczne

II STOPIEŃ

Transport i Logistyka

w Gospodarce Globalnej

 

TOWAROZNAWSTWO
 

I STOPIEŃ

Usługi Żywieniowe

i Dietetyka

II STOPIEŃ

Towaroznawstwo

 i Zarządzanie Jakością

Żywienie i Dietetyka

Ochrona Wód

 i Gospodarka Odpadami

Tu znajdzesz szczegółowe informacje na temat specjalności, których dotyczy rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Etapy rekrutacji:

  1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)  - System IRK dostępny będzie od 19 sierpnia do 12 września 2019r.
  2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w IRK).
  3. W wyznaczonym terminie i godzinach pracy Komisji dostarcz w białej teczce wymagane dokumenty.

 

Szczegółowe informacje:

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

W.Suszek
27.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 27.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 02.08.2019