Rekrutacja na Studia Podyplomowe „Logistyka i Transport Międzynarodowy”

R E K R U T A C J A
w roku akademickim 2019/2020 (semestr zimowy) 
na Studia Podyplomowe
„Logistyka i Transport Międzynarodowy”  (edycja IV)

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych. Opłata za semestr wynosi 2400 złotych.

System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

  • WARIANT I:            jednorazowo za 2 semestry z góry 4800 zł,
  • WARIANT II:           dwie równe semestralne raty po 2400 zł,
  • WARIANT III:         miesięczny system ratalny po 600 zł.

Pierwszą płatność należy pomniejszyć o 240 zł (opłata dokonana przy procesie rekrutacji). Deklarację sposobu płatności należy złożyć przy procesie rekrutacji.

Harmonogram zajęć będzie podany na początku października. Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedzielę.

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • ksero dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty 240,- zł.  (10%  opłaty semestralnej).

Konto bankowe Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

87 1140 1153 0000 2235 4300 1007

koniecznie z zaznaczeniem: Studia Podyplomowe „Logistyka i Transport Międzynarodowy” - IV edycja

Komplet dokumentów należy składać w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych WPiT
do pani Magdaleny Kędzierskiej (58 5586-606) lub do innego pracownika dziekanatu (budynek główny, I piętro) do dnia 18.10.2019. Dokumenty można składać w godzinach urzędowania Dziekanatu WPiT.

Uwaga: w celu otrzymania świadectwa i odpisu ukończenia studiów podyplomowych należy wnieść dodatkową opłatę przewidzianą rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Morskiego
w Gdyni.

Studia zostaną uruchomione jeśli zbierze się grupa 15-tu słuchaczy studiów podyplomowych.

Ważne dokumenty do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Schmidt
06.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.10.2019