Rekrutacja na Studia Podyplomowe „Usługi Żywieniowe i Dietetyka”

Studia podyplomowe „Usługi żywieniowe i dietetyka” skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia. Słuchacze zdobędą specjalistyczną wiedzę w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego z uwzględnieniem najnowszych trendów i standardów w tym zakresie. Posiądą umiejętności i kompetencje pozwalające na wykonywanie usług w obszarze poradnictwa żywieniowego i dietetycznego oraz profilaktyki zdrowotnej. Proces kształcenia uwzględnia również wiedzę o zasadach i możliwościach prowadzenia własnej działalności gospodarczej i pobudza do inicjatywy i kreatywności wobec własnej kariery zawodowej. Trzysemestralne studia dają możliwość podniesienia kwalifikacji dydaktycznych dla słuchaczy posiadających przygotowanie do nauczania przedmiotów zawodowych. Absolwenci będą przygotowani do pracy w ośrodkach prowadzących działalność w zakresie żywienia człowieka i dietetyki, promocji zdrowia, placówkach sportowych i odnowy biologicznej oraz prowadzących działalność edukacyjną.

 

Studia Podyplomowe " Usługi Żywieniowe i Dietetyka" trwają dwa semestry lub opcjonalnie dla nauczycieli chcących uzupełnić kwalifikacje zawodowe trzy semestry i obejmują łącznie 244 godziny zajęć dydaktycznych dla dwóch semestrów i 354 godzin dla trzech semestrów. Opłata za semestr wynosi 1800 złotych.

System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

  • WARIANT I:    jednorazowo za 2 lub 3 semestry z góry 3600 zł (5400 zł),
  • WARIANT II:   2  lub 3 równe semestralne raty po 1800 zł,
  • WARIANT III:  miesięczny system ratalny po 450 zł.

Pierwszą płatność należy pomniejszyć o 180 zł (opłata dokonana przy procesie rekrutacji). Deklarację sposobu płatności należy złożyć przy procesie rekrutacji.

Harmonogram zajęć będzie podany na początku października. Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedziele.

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • ksero dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty 180,- zł.  (10%  opłaty semestralnej).

Konto bankowe Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

87 1140 1153 0000 2235 4300 1007

z zaznaczeniem: Studia Podyplomowe „Usługi Żywieniowe i Dietetyka” - I edycja

Komplet dokumentów należy składać do Dziekanatu WPiT do Pani Karoliny Hinc (58 55-86-587) lub do innego pracownika dziekanatu (budynek główny, I piętro, pokój B-123) do 15.10.2020r.

Terminy przyjmowania dokumentów:

Pn, Wt, Śr, Pt    w godz. 9:00-13:00

Uwaga: w celu otrzymania świadectwa i odpisu ukończenia studiów podyplomowych należy wnieść dodatkową opłatę przewidzianą rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Studia zostaną uruchomione jeśli zbierze się grupa 20-tu słuchaczy studiów podyplomowych.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
06.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 10.06.2020