Seminaria naukowe

ROK AKADEMICKI 2019/2020 

Seminarium naukowe  w semestrze letnim 2019/2020

 

Data seminarium Godzina Sala Temat seminarium naukowego Imię i Nazwisko
6 marca                    2020 r. 12.00 Sala B 435 WPiT "Znaczenie  godności w pracy zarobkowej dla pracownika" dr Hanna Mackiewicz
3 kwietnia                     2020 r. 12.00 Sala B 435 WPiT "Wykorzystanie przez muzea procesów i narzędzi marketingowych w kształtowaniu i promowaniu swojej oferty produktowej". dr Ewa Wyszkowska-Wróbel
8 maja                       2020 r. 12.00 Sala B 435 WPiT " Partycypacja bezpośrednia nauczycieli akademickich- studium przypadku" dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka
22 maja                       2020 r. 11.00 Sala B 435 WPiT " Trendy w badaniu jakości usług handlowych on-line" dr Monika Szyda
19 czerwca                    2020 r. 11.00 Sala B 435 WPiT "Relacje praca - życie: uwarunkowania i konsekwencje dla procesu pracy w hotelarstwie. Propozycja modelu badawczego" dr inż. Aleksandra  Grobelna

 

Seminaria naukowe w semestrze zimowym 2019/2020

Data seminarium Godzina Sala Temat seminarium naukowego Imię i nazwisko
11 października 2019 r. 11.00 Sala B 435 WPiT „Partycypacja bezpośrednia nauczycieli akademickich - fikcja czy rzeczywistość" dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka
25 października 2019 r. 11.00 Sala B 435 WPiT „Praca oparta na wiedzy wśród osób niepełnosprawnych” dr Bartosz Surawski
8 listopada 2019 r. 12.00 Sala B 435 WPiT ,,Odpowiedzialna konsumpcja'' dr Edyta Spodarczyk
22 listopada 2019 r. 11.00 Sala B 435 WPiT „Modelowanie stochastyczne oddziaływań zanieczyszczeń powietrza” dr hab. Piotr Czechowski, prof. UMG
10 stycznia 2020 r. 12.00 Sala B 435 WPiT „Megatrendy kształtujące jakość życia współczesnych miast i regionów” dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG
17 stycznia 2020 r. 11.00 Sala B 435 WPiT „Model zarządzania euroregionem” dr Tomasz Studzieniecki
17 stycznia 2020 r. 12.00 Sala B 435 WPiT „Zarządzanie produktem turystycznym w regionie” dr Marzena Wanagos

ROK AKADEMICKI 2018/2019 

Seminaria naukowe w semestrze letnim 2018/2019

Data seminarium Godzina Sala Temat seminarium naukowego Imię i nazwisko
8 marca 2019 r. 11.00 Sala Senatu „Istota kluczowych pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach”. dr Michał Igielski
8 marca 2019 r. 12.00 Sala Senatu „Kulturowe uwarunkowania marketingu na rynku chińskim". dr Maciej Meyer
26 kwietnia 2019 r. 11.00 B435 „Behawioralna zmiana w finansach”. dr Agnieszka Hajduk
17 maja 2019 r. 12.00 B435 „Godna a dobra praca” dr Hanna Mackiewicz
7 czerwca 2019 r. 11.00 B435 „Starzenie się polskiego społeczeństwa” mgr Ida Sywula
7 czerwca 2019 r. 12.00 B435 „Funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego” dr inż. Anetta Waśniewska
14 czerwca 2019 r. 12.00 B435 „Model zarządzania euroregionem”. dr Tomasz Studzieniecki
14 czerwca 2019 r. 11.00 B435 „Zarządzanie produktem turystycznym w regionie”. dr Marzena Wanagos

 

Seminaria naukowe w semestrze zimowym 2018/2019

1. Wybrane aspekty analizy finansowej. 09-11-2018 godz. 11.00 dr Andrzej Pogorzelski
2. Kierunki zmian w polskiej żegludze morskiej po roku 1989. 14-12-2018 godz. 11.00 dr Katarzyna Skrzeszewska
3. Zanieczyszczenia powietrza – modelowanie. 11-01-2019 godz. 11.00 dr hab. Piotr Oskar Czechowski

ROK AKADEMICKI 2017/2018 

Seminaria naukowe w semestrze letnim 2017/2018

 

Lp. Prowadzący: Temat seminarium: Termin: Uwagi!
1. dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka "Partycypacja bezpośrednia pracowników". 09 marzec godz.11.00 /B435/
2. dr Tomasz Owczarek „Analiza wpływu wdrożenia dyrektywy siarkowej na zanieczyszczenie powietrza.” 20 kwiecień godz.11.00 /B435/
3. dr Skrodzka Violetta „Rachunkowość w działalności rolniczej” 25 maj godz.11.00 /B435/
4. dr Hajduk Agnieszka „Behawioralna zmiana w nauce o finansach” 15 czerwiec godz.11.00 /B435/

Seminaria naukowe w semestrze zimowym 2017/2018

1. Rola studenckich kół naukowych w uczelni akademickiej 27-10-2017 mgr Przemysław Wysiński
2. Teoria gier w zarządzaniu 10-11-2017 dr Zygmunt Mietlewski
3. Rola pracowników wiedzy w funkcjonowaniu  przedsiębiorstw Regionu Morza Bałtyckiego 15-12-2017 dr Michał Igielski
4. Ekonomia społeczna a kapitał ludzki 19-01-2017 dr Anetta Waśniewska

 

ROK AKADEMICKI 2016/2017 

Seminaria naukowe w semestrze zimowym 2016/2017

Lp. Temat seminarium Termin Uwagi
1. Jakie kadry dla przemysłów i usług w gospodarce morskiej 29-09-2016  
2. Innowacje organizacyjne w przemysłach morskich 27-10-2016  
3. Innowacyjne produkty w gospodarce morskiej 24-11-2016  
4. Transfer wiedzy w gospodarce morskiej 15-12-2016  
5. Pracownicy wiedzy w gospodarce morskiej 12-01-2017  

Seminaria naukowe w semestrze letnim 2016/2017

Lp. Temat seminarium Termin Prowadzący
1. Ocena jakości usług handlowych on-line w gospodarce morskiej 16-03-2017 mgr M.Szyda
2. Wpływ zidentyfikowanych kluczowych pracowników (pracowników wiedzy) na budowę przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach z RMB (Region Morza Bałtyckiego). 13-04-2017 dr M.Igielski
3. Ocena wymiaru środowiskowego zrównoważonego rozwoju regionów 18-05-2017 dr H.Kruk
4. Innowacyjne technologie w gospodarce morskiej 08-06-2017 dr M.Igielski oraz Bałtycki Port Nowych Technologii /praktycy/

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZiE

Wytworzył informację:

J.Cichowska
03.11.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 03.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
J.Cichowska 06.02.2020