Seminaria naukowe

Harmonogram seminariów naukowych 
w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UMG

 

Lp. Termin seminarium Godzina Miejsce Prelegent Tytuł wystąpienia
1. 11.10.2019 11.00 B 435 dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka Partycypacja bezpośrednia nauczycieli akademickich - fikcja czy rzeczywistość
2. 25.10.2019 11.00 B 435 dr Bartosz Surawski Praca oparta na wiedzy wśród osób niepełnosprawnych
3. 28.10.2019 14.00 B 435 mgr inż. Michał Kuzia Model mobilności miejskiej w kontekście jakości  życia w miastach
4. 08.11.2019 12.00 B435 dr Edyta Spodarczyk Odpowiedzialna konsumpcja
5. 15.11.2019 11.00 Sala seminaryjna KSI mgr Paweł Szyman Wykrywanie społeczności w sieciach społecznościowych
6. 18.11.2019 14.00 B 435 mgr Mariusz Rutowicz Zarządzanie łańcuchami dostaw w globalnym sektorze Oil&Gas - problemy badawcze w pracy doktorskiej (realizowanej w trybie eksternistycznym)
7. 22.11.2019 11.00 B 435 dr hab. Piotr Czechowski, prof. UMG Modelowanie stochastyczne oddziaływań zanieczyszczeń powietrza
8. 22.11.2019 12.00 B 435 dr Ewa Wyszkowska-Wróbel Wykorzystanie przez muzea procesów i narzędzi marketingowych w kształtowaniu i promowaniu swojej oferty produktowej
9. 22.11.2019 11.00 B-209 mgr Anna Lewandowska Czynniki wpływające na jakość i bezpieczeństwo spożywania kwiatów jadalnych
10. 22.11.2019 13.00 C 61 dr inż. Aleksandra Heimowska Biodegradacja lin otrzymanych z surowców odnawialnych w środowisku morskim
11. 13.12.2019 11.00 B-209 dr inż. Agnieszka Palka Możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych składników w produkcji lodów 
12. 13.12.2019 11.00 Sala seminaryjna KSI mgr Paweł Wolski Nowe funkcjonalności systemu „Vasal”
13. 16.12.2019 14.00 B 435 mgr Karolina Gwarda  System gospodarki odpadami komunalnymi w Gdyni zgodny z ideą miasta bezodpadowego
14. 10.01.2020 12.00 B 435 dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG Megatrendy kształtujące jakość życia współczesnych miast i regionów
15. 10.01.2020 14.00 B 435 mgr Jędrzej Charłampowicz Modele zarządzania portami morskimi – główne problemy badawcze
16. 17.01.2020 11.00 Sala seminaryjna KSI mgr Jacek Rostankowski Odkrywanie wiedzy z niezrównoważonych zbiorów danych
17. 17.01.2020 11.00 B 435 dr Tomasz Studzieniecki Model zarządzania euroregionem
18. 17.01.2020 12.00 B 435 dr Marzena Wanagos  Zarządzanie produktem turystycznym w regionie
19. 17.01.2020 11.00 B-209 mgr inż. Anna Flis-Kaczykowska Zastosowanie potencjałowej koncepcji adsorpcji Polanyi’ego do prognozowania stabilności przechowalniczej żywności w czasie transportu morskiego
20. 24.01.2020 11.00 C 61 dr hab. inż. Mariola Jastrzębska, prof. UMG Termoplastyczne kompozyty z recyklatem poliestrowo-szklanym

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 10.01.2020