Seminaria naukowe

Harmonogram seminariów naukowych na 
Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UMG 
w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

 

Lp. Termin seminarium Godzina Miejsce Prelegent Tytuł wystąpienia
1. 21.02.2020 12.00 C-61 dr hab. inż. Mariola Jastrzębska, prof. UMG Termoplastyczne kompozyty z recyklatem poliestrowo-szklanym
2. 28.02.2020 11.00 B-209 dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba Transfer technologii i współpraca z biznesem. EIT Food
3. 28.02.2020 11.00 B-209 dr inż. Marcin Pigłowski Uwagi dotyczące publikowania w czasopismach z listy JCR
4. 06.03.2020 12.00 B-435 dr Hanna Mackiewicz Znaczenie godności w pracy zarobkowej dla pracownika
5. 13.03.2020 11.00 sala seminaryjna KSI dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG Nowe algorytmy dla dynamicznego VRP
6. 23.03.2020 14.00 B-435 mgr Jędrzej Charłampowicz Jakość usług morskich terminali kontenerowych - metody           jej oceny
7. 27.03.2020 11.00 B-209 mgr inż. Dominika Mesinger Identyfikacja postaw i zachowań polskich konsumentów wobec dziczyzny oraz optymalizacja warunków jej przechowywania w kontekście zmian w zarządzaniu łowiectwem i promocji zrównoważonej konsumpcji
8. 03.04.2020 10.00 C-61 mgr Agnieszka Piotrowska-Kirschling Otrzymywanie i modyfikacja chitozanu pochodzenia naturalnego
9. 03.04.2020 12.00 B-435 dr Ewa Wyszkowska-Wróbel Wykorzystanie przez muzea procesów i narzędzi marketingowych w kształtowaniu i promowaniu swojej oferty produktowej
10. 17.04.2020 11.00 sala seminaryjna KSI dr hab. Ewa Ratajczak-Ropel, prof. UMG Nowe algorytmy dla problemów szeregowania projektów
11. 17.04.2020 11.00 B-209 mgr inż. Maciej Świtalski Jakość ekstrudatów kukurydzianych wzbogacanych niekonwencjonalnym białkiem
12. 20.04.2020 14.00 B-435 mgr Mariusz Rutowicz Zarzadzanie łańcuchami dostaw w globalnym sektorze Oil&Gas
13. 08.05.2020 12.00 B-435 dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka Partycypacja bezpośrednia nauczycieli akademickich - studium przypadku
14. 11.05.2020 14.00 B-435 mgr Karolina Gwarda System gospodarki odpadami komunalnymi  w Gdyni zgodny               z ideą miasta bezodpadowego
15. 15.05.2020 11.00 B-209 mgr inż. Michał Świtalski Napoje izotoniczne z dodatkiem wybranych ekstraktów roślinnych jako innowacja produktowa na rynku napojów funkcjonalnych
16. 22.05.2020 11.00 sala seminaryjna KSI prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz Nowe algorytmy klasyfikacji niezrównoważonych zbiorów danych
17. 22.05.2020 11.00 B-435 dr Monika Szyda Trendy w badaniu jakości usług handlowych  on-line
18. 05.06.2020 10.00 C-61 dr inż. Katarzyna Krasowska Podatność czy odporność polilaktydu na degradację w Morzu Bałtyckim
19. 05.06.2020 11.00 B-209 mgr Agnieszka Piotrowska-Kirschling Ocena wpływu modyfikacji na jakość poliuretanów z chitozanem  w aspekcie środowiskowym - założenia rozprawy doktorskiej
20. 19.06.2020 11.00 B-435 dr inż. Aleksandra Grobelna Relacje praca-życie: uwarunkowania i konsekwencje dla procesu pracy w hotelarstwie. Propozycja modelu badawczego
21. 22.06.2020 14.00 B-435 dr Robert Marek Cele strategiczne a atrakcyjność sektora na przykładzie morskich terminali kontenerowych

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 13.02.2020