Seminaria naukowe

Harmonogram seminariów naukowych 
w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UMG

 

Lp. Termin seminarium Godzina Miejsce Prelegent Tytuł wystąpienia
1. 2019-10-11 11.00 B 435 dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka Partycypacja bezpośrednia nauczycieli akademickich - fikcja czy rzeczywistość
2. 2019-10-25 11.00 B 435 dr Bartosz Surawski Praca oparta na wiedzy wśród osób niepełnosprawnych
3. 2019-10-25 12.00 B 435 Dr Edyta Spodarczyk Odpowiedzialna konsumpcja
4. 2019-10-28 14.00 B 435 mgr inż. Michał Kuzia   Model mobilności miejskiej w kontekście jakości  życia w miastach
5. 2019-11-15 11.00 Sala seminaryjna KSI Mgr Paweł Szyman Wykrywanie społeczności w sieciach społecznościowych
6. 2019-11-18 14.00 B 435 mgr Mariusz Rutowicz     Zarządzanie łańcuchami dostaw w globalnym sektorze Oil&Gas - problemy badawcze w pracy doktorskiej (realizowanej w trybie eksternistycznym)
7. 2019-11-22 11.00 B-209 mgr Anna Lewandowska Czynniki wpływające na jakość i bezpieczeństwo spożywania kwiatów jadalnych
8. 2019-11-22 11.00 B 435 dr hab. Piotr Czechowski, prof. UMG Modelowanie stochastyczne oddziaływań zanieczyszczeń powietrza
9. 2019-11-29 8.00 C 61 dr inż. Aleksandra Heimowska Biodegradacja lin otrzymanych z surowców odnawialnych w środowisku morskim
10. 2019-12-13 11.00 B-209 dr inż. Agnieszka Palka Możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych składników w produkcji lodów 
11. 2019-12-13 11.00 Sala seminaryjna KSI Mgr Paweł Wolski Nowe funkcjonalności systemu „Vasal”
12. 2019-12-16 14.00 B 435 mgr Karolina Gwarda   System gospodarki odpadami komunalnymi w Gdyni zgodny z ideą miasta bezodpadowego
13. 2020-01-03 9.00 C 61 dr hab. inż. Mariola Jastrzębska, prof. UMG Termoplastyczne kompozyty z recyklatem poliestrowo-szklanym
14. 2020-01-10 11.00 Sala seminaryjna KSI Mgr Jacek Rostankowski Odkrywanie wiedzy z niezrównoważonych zbiorów danych
15. 2020-01-10 12.00 B 435 dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG Megatrendy kształtujące jakość życia współczesnych miast i regionów
16. 2020-01-17 11.00 B-209 mgr inż. Anna Flis-Kaczykowska   Zastosowanie potencjałowej koncepcji adsorpcji Polanyi’ego do prognozowania stabilności przechowalniczej żywności w czasie transportu morskiego
17. 2020-01-17 11.00 B 435 dr Tomasz Studzieniecki Model zarządzania euroregionem
18. 2020-01-17 12.00 B 435 dr Marzena Wanagos Zarządzanie produktem turystycznym w regionie
19. 2020-01-20 14.00 B 435 mgr Jędrzej Charłampowicz Modele zarządzania portami morskimi – główne problemy badawcze

Gdynia, dnia 11.10.2019 roku

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Suszek
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 21.10.2019