Żywienie i Dietetyka

Kierunek: 

Towaroznawstwo

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Żywienie i Dietetyka

Kierunek: Towaroznawstwo

Studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia

– 3 semestry dla absolwentów z tytułem inżyniera - dyplom magistra inżyniera,

– 4 semestry dla absolwentów z tytułem licencjata - dyplom magistra

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ ?

 • Anatomia i fizjologia układu pokarmowego,
 • Żywienie człowieka zdrowego i chorego oraz w zaburzeniach odżywiania,
 • Żywienie w różnych warunkach środowiskowych i w sporcie,
 • Podstawy psychologii żywienia,
 • Uwarunkowania zachowań żywieniowych,
 • Współczesne metody oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia,
 • Edukacja i poradnictwo dietetyczne,
 • Planowanie i organizacja żywienia zbiorowego i indywidualnego,
 • Organizacja i prowadzenie działalności usługowej w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetyki.

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE ?

 • Analizowanie i rozpoznawanie współczesnych trendów żywieniowych,
 • Planowanie, popularyzacja i wdrażanie racjonalnego modelu żywienia,
 • Prowadzenie doradztwa żywieniowego z uwzględnieniem wiedzy z zakresu dietetyki, psychologii i socjologii, 
 • Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia pacjentów,
 • Analiza i interpretacja wybranych wyników badań laboratoryjnych,
 • Planowanie jadłospisów i przygotowanie potraw w oparciu o obowiązującą klasyfikację diet,
 • Świadczenie usług żywieniowych na zlecenie, przy współpracy i/lub pod nadzorem lekarza,
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów,
 • Zdolność poszerzania wiedzy oraz rozwoju kompetencji personalnych i społecznych niezbędnych w realizacji zadań zawodowych.

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • Placówkach zajmujących się projektowaniem diet, profilaktyką zdrowotną oraz doradztwem żywieniowo-dietetycznym,
 • Publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • Zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładach cateringowych obsługi szpitali, sanatoriów, domów opieki i klientów indywidualnych,
 • Instytutach naukowo-badawczych i szkolnictwie,
 • Samodzielne prowadzonej działalności gospodarczej.

Termin rekrutacji: 

II
Wprowadzenie:
Anonim 31.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.09.2019