Studia I stopnia

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia na kierunki Innowacyjna Gospodarka oraz Towaroznawstwo przebiega następująco:

Dla kandydatów z nową maturą obowiązuje zasada przeliczania wyników egzaminu maturalnego na wynik postępowania rekrutacyjnego według następującego wzoru:

WPR = 0,2 x ppm + 0,4 x prm + 0,15 x ppj + 0,25 x prj

gdzie:
WPR - wynik postępowania rekrutacyjnego,
ppm - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym,
prm - wynik pisemnego egzaminu maturalnego wybranego przez kandydata przedmiotu spośród: matematyki, fizyki z astronomią, chemii, biologii, geografii lub informatyki, zdawanego na poziomie rozszerzonym,
ppj - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski,  rosyjski, hiszpański, włoski) na poziomie podstawowym,
prj - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski) na poziomie rozszerzonym.

Dla kandydatów ze starą maturą obowiązuje zasada przeliczania wyników egzaminu maturalnego na wynik postępowania rekrutacyjnego według następującego wzoru:

WPR = epm + euj

gdzie:
WPR  - wynik postępowania rekrutacyjnego
epm - wynik egzaminu maturalnego z matematyki
euj - wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

ocena egzaminu maturalnego z matematyki epm – wynik egzaminu z matematyki
dotyczy skali ocen od 1 do 6 dotyczy skali ocen od 2 do5
6 60 pkt. -
5 40 pkt. 60 pkt.
4 20 pkt 40 pkt
3 15 pkt 15 pkt
2 5 pkt -
 
ocena egzaminu maturalnego z języka obcego euj – wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego
dotyczy skali ocen od 1 do 6 dotyczy skali ocen od 2 do5
6 40 pkt. -
5 30 pkt. 40 pkt.
4 20 pkt 25 pkt
3 10 pkt 10 pkt
2 5 pkt -

 

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w "Uchwale Nr 145/XVI Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 29 listopada 2018 roku"

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

Karolina Gwarda
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 25.07.2019