Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – edycja I

 

Studia podyplomowe Zarządzanie projektami skierowane są do osób, które planują zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności. Celem studiów jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy o tym jak prowadzić projekty, z naciskiem na praktyczną wiedzę oraz nabycie przez uczestników umiejętności stosowania całego spektrum narzędzi Project Management. Dzięki studiom na tym kierunku absolwent będzie przygotowany do zdania certyfikacji International Project Management Association (IPMA).

 

WAŻNE INFORMACJE

 

Rekrutacja prowadzona jest na rok akademicki 2019/2020 (semestr letni) – rozpoczęcie zajęć w lutym 2020.

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 176 godzin zajęć dydaktycznych.

Opłata za semestr wynosi 2700 złotych.

System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

 

WARIANT I:                jednorazowo za 2 semestry z góry 5400 zł

WARIANT II:               dwie równe semestralne raty po 2700 zł

WARIANT III:              miesięczny system ratalny po 650 zł  

 

Harmonogram zajęć będzie podany na początku października.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Katery Zarządzania i Ekonomii  - telefon: 58 5586603, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Ramowy program studiów:

  1. Opracowanie koncepcji projektu
  2. Prawne aspekty zarządzania projektami
  3. Identyfikacja ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projektach
  4. Tworzenie zespołu projektowego, delegowanie zadań w projekcie i komunikacja w zespole projektowym
  5. Narzędzia informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu projektami
  6. Tworzenie budżetu projektu i określenie źródeł jego finansowania
  7. Monitoring i kontrola realizacji projektu
  8. Zarządzanie zmianami w projekcie
  9. Ewaluacja rezultatów projektu
  10. Specyfika zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych, w tym Unii Europejskiej

 

Program studiów podyplomowych ZP

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZiE

Wytworzył informację:

M.Igielski
09.05.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 09.05.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 06.11.2019