Studia stacjonarne

Innowacyjna Gospodarka (przedmioty kierunkowe)

I stopień
Badanie operacyjne
Finanse
Makroekonomia
Marketing
Matematyka
Mikroekonomia
Organizacja i zarządzanie
Polityka gospodarcza
Prawo gospodarcze
Statystyka opisowa

II stopień
Ekonometria
Ekonomia zarządcza
Innowacyjność w gospodarce
Marketing międzynarodowy
Modelowanie procesów biznesowych
Planowanie działalności gospodarczej
Rachunkowość zarządcza
Statystyka matematyczna
Wspomaganie podejmowania decyzji

 

 

Towaroznawstwo (przedmioty kierunkowe

I stopień
Ekonomia
Podstawy marketingu
Podstawy zarządzania
Statystyka

II stopień
Ekonomia menedżerska
Statystyczne sterowanie procesami

 

 

Innowacyjna Gospodarka (przedmioty specjalnościowe)

Ekonomia Menedżerska
I stopień

Analiza danych biznesowych
Analiza sprawozdań finansowych
Analiza strategiczna przedsiębiorstw
Biznes plan
Ekonomika przedsiębiorstw
Finanse przedsiębiorstw
Gry menedżerskie
Kadry i płace
Marketing elektroniczny
Modele biznesowe przedsiębiorstw
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość podatkowa
Trening interpersonalny
Zachowanie konsumenta i komunikacja z klientem

 

 

 

Turystyka i Hotelarstwo
I stopień
Jakość usług w turystyce i hotelarstwie
Biznesplan przedsiębiorstw turystycznych
Ekonomika turystyki i hotelarstwa
Geografia turystyki I
Geografia turystyki II
Inżynieria w hotelarstwie
Krajoznawstwo
Marketing w turystyce i hotelarstwie
Morska żegluga wycieczkowa i hotelarstwo okrętowe
Obsługa ruchu turystycznego
Polityka turystyczna
Rynek podmiotów turystycznych
Teoria turystyki i hotelarstwa
Turystyka transgraniczna i współpraca międzynarodowa
Zachowanie konsumenta i komunikacja z klientem
Zarządzanie produktem turystycznym
Zarządzanie w hotelarstwie

 

Innowacyjna Gospodarka (przedmioty specjalnościowe)

Rachunkowość i Finanse
II stopień
Analiza finansowa
Podstawy rachunkowości
Postępowanie i kontrola skarbowa
Program komputerowy FK
Rachunkowość bankowa
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość podatkowa
Rachunkowość przedsiębiorstw
Rachunkowość zaawansowana
Sprawozdawczość finansowa
Wycena przedsiębiorstwa

 

Menedżer Innowacji
II stopień
Biznesplan przedsięwzięć innowacyjnych
Etyka i etykieta w biznesie
Globalizacja i regionalizacja
Innowacje w regionie
Komunikacja z klientem
Koopetycja i współpraca sieciowa
Marka pracodawcy w praktyce innowacyjnej przedsiębiorstwa
Marketing usług
Rynek usług i doświadczeń klienta
Teoria innowacji
Zarządzanie innowacyjnym zespołem
Zarządzanie procesem innowacji

 

Towaroznawstwo (przedmioty specjalnościowe)

Towaroznawstwo i Zarządzanie jakością
I stopień
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość MPG

 

Menedżer produktu
I stopień
Finanse przedsiębiorstw
Komunikacja marketingowa
Marketing towarów i usług
Rachunkowość MPG

 

Pozostałe wydziały UMG (przedmioty ogólne)

Wydział Elektryczny
Umiejętności kierownicze
i praca w zespole
Ekonomia i zarządzanie
Podstawy przedsiębiorczości

Wydział Mechaniczny
Podstawy ekonomii i zarządzania
Rachunkowość przedsiębiorstw

 

Wydział Nawigacyjny
Ekonomia 

 

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZiE

Wytworzył informację:

I.Straczewska
25.02.2019
Wprowadzenie:
Anonim 25.02.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.09.2019