Stypendia

Decyzje stypendialne

W bieżącym tygodniu dokonano podziału środków na pomoc materialną dla studentów UMG. Wszystkie decyzje zostaną przekazane studentom pocztą mailową. Natomiast w późniejszym terminie zostaną wysłane pocztą. W celu przyspieszenia wypłaty należy niezwłocznie po odebraniu decyzji przesłać wypełnione Oświadczenie.

Skan Oświadczenia przesyłamy mailowo na adres k.hincatwpit.umg.edu.pl

Wprowadzenie:
M.Schmidt 24.03.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 25.03.2020

STYPENDIA – wnioski na semestr letni

W związku z zawieszeniem zajęć na UMG studenci ubiegający się pomoc materialną na semestr letni 2019/2020, którzy do tej pory nie złożyli wniosków,  proszeni są o przesyłanie skanów wniosków droga mailową do p. Karoliny Hinc (dziekant studiów niestacjonarnych WPiT) do dnia 14.03.2020.

Po wznowieniu zajęć WKS wyznaczy terminy, w których będzie można dostarczyć oryginały dokumentów.

Wprowadzenie:
M.Schmidt 11.03.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.03.2020

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Caban
19.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 19.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 01.03.2018