Terminy rekrutacji 2019/2020

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I i II STOPNIA
 
od 06.05.2019 r.  -  zgłoszenia elektroniczne
 
REKRUTACJA
 
01.07.2019 r.  -  26.07.2019 r.   -     przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach
                                                              internetowych wydziałów
31.07.2019 r.   -    ogłoszenie wyników rekrutacji
 
REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA    (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)
 
19.08.2019 r. -  13.09.2019 r.   -     przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na  stronach
                                                             internetowych wydziałów
16.09.2019 r.  -   ogłoszenie wynków rekrutacji
 
REKRUTACJA  NA  SEMESTR  LETNI  2019/2020
 
od 02.12.2019 r.  -  zgłoszenia elektroniczne
 
Studia stacjonarne  II stopnia
 
13.01.2020 r.  -   21.02.2020 r.   -   przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach
                                                             internetowych wydziałów 
24.02.2020 r.  -   ogłoszenie wyników rekrutacji
 
Studia niestacjonarne I i II stopnia
 
09.12.2019 r.   -  21.02.2020 r.   -  przyjmowanie kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach
                                                            internetowych wydziałów
                                                             
24.02.2020 r.  -   ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Komisja Rekrutacyjna - godziny przyjmowania dokumentów

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

W.Suszek
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 22.01.2020