Wybierz sobie studia!

Wybierz kierunek, rodzaj i/lub tryb studiów (możesz zaznaczyć dowolną liczbę opcji).

Rekrutacja odbywa się w dwóch terminach:

 • VI-IX - od czerwca do września - na semestr zimowy
 • II - w lutym - na semestr letni
Informatyka Gospodarcza

6 semestrów - dyplom licencjata

Studia I stopnia
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX
Ekonomia Menedżerska

6 semestrów - dyplom licencjata

Studia I stopnia
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX
Turystyka i Hotelarstwo

6 semestrów - dyplom licencjata

Studia I stopnia
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX
Systemy Transportowe i Logistyczne

6 semestrów- dyplom licencjata

Studia I stopnia
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX
Usługi Żywieniowe i Dietetyka

7 semestrów - dyplom inżyniera

Studia I stopnia
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX
Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością

7 semestrów - dyplom inżyniera

Studia I stopnia
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX
Menedżer Produktu

7 semestrów - dyplom inżyniera

Studia I stopnia
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX
Menedżer Innowacji

4 semestry - dyplom magistra

Studia II stopnia
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX
Biznes Elektroniczny

 4 semestry - dyplom magistra

Studia II stopnia
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX
Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami

4 semestry dla absolwentów z tytułem licencjata

Studia II stopnia
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX
Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością

4 semestry dla absolwentów z tytułem licencjata

Studia II stopnia
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX
Rachunkowość i Finanse

4 semestry - dyplom magistra

Studia II stopnia
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX
Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej

4 semestry - dyplom magistra

Studia II stopnia
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX
Żywienie i Dietetyka

– 4 semestry dla absolwentów z tytułem licencjata - dyplom magistra

Studia II stopnia
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX