ABC Zdrowego żywienia

15 grudnia 2017r odbyło się uroczyste podsumowanie zrealizowanej części edukacyjnej III edycji edukacyjno-badawczego Projektu ABC Zdrowego Żywienia Dzieci. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa oraz Katedry Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, a także Kierownik Merytoryczny Projektu ABC Żywienia Dzieci Dr hab. Jadwiga Hamułka prof. nadzw. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Koordynator Organizacyjny Projektu dr inż. Monika Hoffmann. W uroczystości uczestniczyli również realizatorzy projektu, pracownicy i studenci Katedry TiZJ oraz zaproszeni goście.

Zrealizowana przez pracowników Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa część edukacyjna III edycji Projektu ABC Zdrowego Żywienia Dzieci objęła 195 uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych z terenu Trójmiasta i Pucka. W pracę edukacyjną z dziećmi zaangażowanych było 17 pracowników i 21 studentów WPiT.

dr inż. Renata Korzeniowska-Ginter

Koordynator Projektu ABC Zdrowego Żywienia

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

R.Korzeniowska-Ginter
18.12.2017
Wprowadzenie:
A.Suszek 18.12.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Suszek 18.12.2017