Realizowane projekty

Działalność statutowa obejmuje realizację określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z inicjowanymi i prowadzonymi przez tę jednostkę w sposób ciągły badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Zadania badawcze realizowane w ramach Działalności Statutowej są finansowane z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zadania  do objęcia finansowaniem oraz wydatki na ich realizację jednostka naukowa okreśła samodzielnie, uwzględniając możliwości finansowania tych zadań z przyznanej dotacji oraz innych źródeł.  

W roku 2017 na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego realizowano 7 prac badawczych: 

  1. Prof. dr hab. inż. M. Rutkowska  - Problemy ekologiczne w towaroznawstwie materiałów polimerowych i w transporcie morskim - 2015-2020 - Nr 413/DS2017
  2. Prof. dr hab. P. Jędrzejowicz - Zastosowanie technologii informacyjnych w optymalizacji, analizie danych oraz w zarządzaniu -   2017-2020 - Nr 451/DS/2017
  3. Prof. dr hab. inż. P. Przybyłowski - Techniczne, społeczne i ekonomiczne aspekty kształtowania jakości towarów i usług - 2016-2020 - Nr 432/DS/2017
  4. Dr hab inż. A. Ocieczek, prof. nadzw. AMG - Techniczno-przyrodnicze aspekty jakości towarów oraz postawy i zachowania konsumentów wobec tych postaw - 2017-2020 - Nr 453/DS/2017
  5. Prof. dr hab. B. Marciszewska - Międzynarodowy rynek usług turystycznych w świetle współczesnych tendencji rozwoju społeczno-ekonomicznego - 2016-2017 - 433/DS/2017             
  6. Dr hab. A. Przybyłowski, prof. nadzw. AMG - Przemysł i usługi morskie w innowacyjnej gospodarce - 2016-2018 - Nr 435/DS/2017
  7. Prof. dr hab. A. Grzelakowski - Rynki transportowe jako system regulacji sektora Transportu - Spedycji - Logistyki (TSL) w skali globalnej - 2015-2017 - Nr 414/DS/2017

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Wiolett Suszek
29.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 29.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 12.03.2018