Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prowadzona jest na studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia na dwa kierunki: Innowacyjna Gospodarka oraz Towaroznawstwo.

Tu znajdzesz szczegółowe informacje na temat specjalności, których dotyczy rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Etapy rekrutacji:

  1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)  - System IRK dostępny będzie od 6 maja 2019r.
  2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w IRK).
  3. W wyznaczonym terminie i godzinach pracy Komisji dostarcz w białej teczce wymagane dokumenty.

 

Szczegółowe informacje:

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

W.Suszek
27.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 27.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 29.04.2019