Seminaria naukowe

Harmonogram seminariów naukowych

w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Lp.

Termin seminarium

Godzina

Miejsce

Prelegent

Tytuł wystąpienia

1.

09.11.2018

11.00

B 435

dr Andrzej Pogorzelski

Wybrane aspekty analizy finansowej

2.

14.12.2018

11.00

B 435

dr Katarzyna Skrzeszewska

Kierunki zmian w polskiej żegludze morskiej po roku 1989

3.

11.01.2019

11.00

B 435

dr hab. Piotr Oskar Czechowski, prof. nadzw. UMG

Zanieczyszczenia powietrza – modelowanie

4.

05.11.2018

14.00

B 435

dr Robert Marek

Ocena atrakcyjności morskich terminali kontenerowych zlokalizowanych w Polsce – w świetle badań metodą pięciu sił M. Portera

5.

10.12.2018

14.00

B 435

mgr inż. Michał Kuzia

Zrównoważona mobilność jako czynnik podnoszący jakość życia w miastach

6.

14.01.2019

14.00

B 435

mgr Karolina Gwarda

Transformacja systemu gospodarki  odpadami komunalnymi w Gdyni zgodna z ideą miasta bezodpadowego

7.

23.11.2018

11.00

Sala seminaryjna KSI

mgr Paweł Wolski

System „Vasal” – nowe elementy

8.

21.12.2018

11.00

Sala seminaryjna KSI

mgr Paweł Szyman

Analiza wybranych właściwości sieci społecznościowych

9.

18.01.2019

11.00

Sala seminaryjna KSI

Dr hab. inż. Włodzimierz Filipowicz, prof. nadzw. UMG

Przetwarzanie danych niepewnych i nieprecyzyjnych

10.

30.11.2018

11.00

B 435

dr inż. Katarzyna Krasowska

Wpływ promieniowania na podatność poliestrów na degradację

11.

04.01.2019

11.00

B 435

dr inż. Alina Dereszewska

Zagospodarowanie alg morskich

12.

23.11.2018

11.00

B-209

dr inż. Anna Sulej- Suchomska

Nowe metodyki analityczne do oznaczania zawartości różnych składników lotniskowych próbek wód spływnych

13.

14.12.2018 

11.00

B-209

mgr inż. Anna Lewandowska

Kwiaty jadalne jako potencjalne źródło substancji bioaktywnych

14.

18.01.2019 

11.00

B-209

mgr inż. Magdalena Muzyka

Wykorzystanie postępowania reklamacyjnego w procesie doskonalenia  jakości produktu

15.

09.11.2018

9.15

B-435

dr Maciej Meyer

Kulturowe uwarunkowania globalnego konsumenta

16.

07.12.2018

9.15

B-435

dr inż. Aleksandra Grobelna

Konflikt praca – rodzina i jego konsekwencje  dla jakości usług hotelarskich

Gdynia, dnia 12.10.2018 roku

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Suszek
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 16.10.2018