Seminaria naukowe

Harmonogram seminariów naukowych

w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Lp.

Termin seminarium

Godzina

Miejsce

Prelegent

Tytuł wystąpienia

1.

08.03 2019

11.00

Sala Senatu

dr Michał Igielski

Istota kluczowych pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach.

2.

08.03 2019

12.00

Sala Senatu

dr Maciej Meyer

Kulturowe uwarunkowania marketingu na rynku chińskim.

3.

26.04.2019

11.00

B435

dr Agnieszka Hajduk

Behawioralna zmiana
w finansach.

4.

14.06.2019

12.00

B435

dr Tomasz Studzieniecki

Model zarządzania euroregionem.

5.

17.05.2019

11.00

B435

dr Marzena Wanagos

Zarządzanie produktem turystycznym w regionie.

6.

17.05.2019

12.00

B435

dr Hanna Mackiewicz

Godna a dobra praca.

7.

07.06 2019

11.00

B435

mgr Ida Sywula

Starzenie się polskiego społeczeństwa.

8.

07.06 2019

12.00

B435

dr inż. Anetta Waśniewska

Funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego.

9.

25.03.2019

14.00

B 435

mgr Jędrzej Charłampowicz

Analiza porównawcza efektywności funkcjonowania trójmiejskich morskich terminali kontenerowych.

10.

15.04.2019

14.00

B 435

mgr inż. Michał Kuzia

Zrównoważona mobilność jako czynnik podnoszący
jakość życia w miastach.

11.

20.05.2019

14.00

B 435

mgr Adrianna Karaś

Innowacje i nowoczesne technologie jako czynnik rozwoju współczesnych portów morskich.

12.

29.03.2019

11.00

Sala seminaryjna KSI

mgr Paweł Wolski

Programowanie logistyczne w trybie konwersacyjnym.

13.

10.05.2019

11.00

Sala seminaryjna KSI

mgr Paweł Szyman

Identyfikacja sieci powiązań użytkowników Internetu.

14.

31.05.2019

11.00

Sala seminaryjna KSI

Mgr Izabela Wierzbowska

Optymalizacja kombinatoryczna
w środowisku równoległym.

15.

15.03.2019

11.00

B 435

dr Magdalena Bogalecka

Konsekwencje wypadków morskich infrastruktur krytycznych.

16.

05.06.2019

11.30

B 435

dr hab. inż. Joanna Brzeska, prof. UMG

Przydatność analizy termicznej
w badaniach degradacji polimerów.

17.

15.03.2019

12.00

B 316

Mgr inż. Agnieszka Kałaska

Jakość życia mieszkańców wybranych powiatów województwa pomorskiego
w świetle wskaźników zrównoważonego rozwoju

18.

29.03.2019

12.00

B 316

dr hab. inż. Agnieszka Rybowska

Stereotyp jako determinanta zachowań konsumenta produktów spożywczych – uwagi krytyczne

19.

26.04.2019

12.00

B 316

Mgr Katarzyna Mironiuk

Wpływ diety semiwegetariańskiej bogatej w WNKT o obniżonym ładunku glikemicznym a profil lipidowy i skład masy ciała pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną

20.

17.05.2019

12.00

B 316

dr Witold Kozirok

Teoretyczne tło rozważań nad postawami i zachowaniami konsumenta wobec wybranych grup produktów spożywczych

21.

14.06.2019

12.00

B 316

dr inż. Tomasz Pukszta

Geneza problemu badawczego
i cel pracy habilitacyjnej dotyczącej potencjału marketingowego i zdrowotnego żywności funkcjonalnej

 

 

Gdynia, dnia 15.02.2019 roku

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Suszek
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 16.05.2019