Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych

Dnia 23 listopada 2017 roku Uchwałą Rady Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa nadano dr inż. Marioli  Jastrzębskiej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo. Wręczenie dyplomu odbyło się dnia 8 grudnia 2017r.,  podczas Uroczystego Posiedzenia Senatu Akademii Morskiej w Gdyni. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

W.Suszek
19.12.2017
Wprowadzenie:
A.Suszek 19.12.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 19.12.2017