Projekt "Akademia Czystego Morza"

29.03.2019 roku na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyło się kolejne, czwarte już spotkanie uczestników projektu „Akademia Czystego Morza”. Projekt realizowany jest przez pracowników Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii. Obejmuje wsparciem uczniów klas VI-VIII pomorskich szkół podstawowych. Jego realizacja ma zachęcać uczniów do twórczego myślenia, rozbudzać ich zdolności matematyczno-przyrodnicze, ciekawość poznawczą i kreatywność. Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzież zapoznaje się ze środowiskiem  akademickim, metodą eksperymentu naukowego i nowoczesnymi technologiami nauczania.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w wykładach poświęconych ochronie wód Morza Bałtyckiego, problemom związanym z transportem morskim oraz segregacją
i zagospodarowaniem odpadów. Wiedzę i umiejętności pogłębiają na tematycznych ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Obecnie uczęszcza na nie systematycznie 128 osób, a już wkrótce odbędzie się nabór do drugiej edycji projektu.

Więcej informacji o projekcie oraz relacje z poprzednich spotkań znajdują się na stronie http://wpit.umg.edu.pl/projekt-akademia-czystego-morza

Kierownik projektu
Dr inż. Alina Dereszewska

 

Projekt „Akademia Czystego Morza” jest współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość dofinansowania: 464 028,37 PLN

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
04.04.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 04.04.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 04.04.2019