Rusza projekt PROGRESS!

Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości właśnie zostały ogłoszone konkursy na składnie wniosków o dofinansowanie staży naukowych, publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych, udziału w konferencjach, a także dofinansowania na mikrogranty oraz zakup specjalistycznych raportów i baz danych dla pracowników badawczo-dydaktycznych oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej, którzy prowadzą badania naukowe w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Wszelkie informacje dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie są określone w regulaminach, które znajdują się na stronie internetowej projektu link: https://wznj.umg.edu.pl/progress

Wnioski należy składać w Biurze Projektu pok. B432 (IV piętro).

Projekt pt. „PROGRESS - Rozwój naukowo-badawczy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w naukach o zarządzaniu i jakości” dofinansowany ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”. Wartość dofinansowania projektu wynosi 1 551 000,00 zł.

Serdecznie zapraszamy!

 

Kierownik Projektu
dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG
mail: progressatwznj.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
27.03.2024
Wprowadzenie:
M.Schmidt 27.03.2024
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 28.03.2024