Informacje dla studentów studiów I i II stopnia niestacjonarnych

Harmonogram zaliczeń / egzaminów w sesji poprawkowej 2017 /2018 u dr. A. Pogorzelskiego

Studia niestacjonarne
1 stop., I rok TOW Finanse przedsiębiorstw 08.09.2018 09.00
2 stop., I rok, RiF + TiL w GG Rachunkowość zarządcza 08.09.2018 09.00
2 stop., I rok RiF Sprawozdawczość finansowa 11.09.2018 17.00
2 stop., II rok RiF Wycena przedsiębiorstwa 11.09.2018 17.00

 

Wprowadzenie:
B.Kulaszewicz 03.09.2018
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 03.09.2018

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Caban
13.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017