Informacje dla studentów studiów I i II stopnia niestacjonarnych

Konsultacje dla studentów z Prodziekanem WPiT ds. Kształcenia dr hab. Dariuszem Barbucha, prof. UMG

Uprzejmie informujemy, że konsultacje dla studentów z Prodziekanem WPiT ds. Kształcenia dr hab. Dariuszem Barbucha, prof. UMG w dniu 24.04.2019 r. (tj. środa) zostają odwołane.

Wprowadzenie:
M.Kedzierska 18.04.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Kedzierska 18.04.2019

Konsultacje dla studentów z Prodziekanem WPiT ds. Kształcenia dr hab. Dariuszem Barbucha, prof. UMG

Uprzejmie informujemy, że konsultacje dla studentów z Prodziekanem WPiT ds. Kształcenia dr hab. Dariuszem Barbucha, prof. UMG w dniu 17.04.2019 r. (tj. środa) zostają odwołane.

Wprowadzenie:
M.Kedzierska 16.04.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Kedzierska 16.04.2019

Zaproszenie do II Konkursu na prace magisterskie

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) wraz z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) zapraszają serdecznie studentów Państwa Uczelni do udziału w II edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Do Konkursu można zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2017 i 2018. W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:

Wprowadzenie:
M.Schmidt 02.04.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 02.04.2019

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Caban
13.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017