ISO 9001:2015

Od lipca 2004 Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

System ten ma na celu spełnianie wymagań studentów dotyczących jakości oraz skuteczności procesu kształcenia realizowanego na Wydziale.

Potwierdzeniem zgodności wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015 jest certyfikat nr NC-0087, przyznany przez Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku.

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZJ

Wytworzył informację:

Agata Szkiel
17.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 17.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 05.01.2023