Misja i cele strategiczne

 

Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

na lata 2020-2024

 

Wizja

Misja

Cele strategiczne

W nawiązaniu do Strategii Rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na lata 2020-2024 Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości ustala następujące cele strategiczne:

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Wilczyńska
06.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 01.03.2022