Przedmioty

W ramach studiów inżynierskich i magisterskich w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym KTiZJ prowadzi następujące przedmioty:
 


Kierunek: TOWAROZNAWSTWO


 

STUDIA I STOPNIA
 

Przedmioty kierunkowe

 • Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych                 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Biochemia                             
 • Metody oceny produktów                            
 • Mikrobiologia                        
 • Ochrona środowiska                         
 • Przechowalnictwo                 
 • Sensoryczna ocena jakości                
 • Towaroznawstwo spożywcze I      
 • Towaroznawstwo spożywcze II
 • Wstęp do towaroznawstwa              
 • Zachowania konsumenta                              
 • Zarządzanie jakością                         

 

Specjalność: Towaroznawstwo i Zarządzania Jakością

 • Analiza instrumentalna
 • Biochemia wybranych produktów
 • Ekologia w towaroznawstwie
 • Gospodarka magazynowa
 • Ładunkoznawstwo
 • Mikrobiologiczne aspekty jakości towarów
 • Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością
 • Projektowanie i zarządzanie procesami technologicznymi
 • Przemysłowa produkcja towarów
 • Przyrodnicze i ekonomiczne aspekty jakości towarów
 • Systemy zarządzania bhp
 • Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności i substancji dodatkowych
 • Zarządzanie środowiskowe  

 

Specjalność: Organizacja Usług Turystyczno – Hotelarskich

 • Podstawy technologii żywności i żywienia człowieka                    
 • Metodologia badań konsumenckich             
 • Organizacja i technika obsługi konsumenta             

 

Specjalność: Handel i Usługi – Menedżer Produktu

 • Konsumpcja                          
 • Magazynowanie w obrocie towarów           
 • Metodologia badań konsumenckich             
 • Wyposażenie obiektów handlowych            

 

Specjalność: Usługi Żywieniowe i Dietetyka

 • Żywienie II                           
 • Wyposażenie techniczne zakładów żywieniowych                         
 • Dystrybucja i magazynowanie żywności                 
 • Ustawodawstwo żywności i żywienia                                 
 • Polityka wyżywienia                        
 • Etykieta zawodowa                          
 • Marketing żywności              

 

STUDIA II STOPNIA
 

Przedmioty kierunkowe

 • Biotechnologia w ochronie środowiska                   
 • Metody badań produktów                
 • Nowe trendy w towaroznawstwie spożywczym     
 • Podstawy procesów technologicznych                    
 • Przechowalnictwo                 
 • Towaroznawstwo spożywcze                                  
 • Zaawansowane zarządzanie jakością                       

           

Specjalność: Towaroznawstwo i Zarządzania Jakością

 • Autentyczność i identyfikowalność towarów                     
 • Biotechnologia w ochronie środowiska                               
 • Certyfikacja jakości wyrobów                                 
 • Ładunkoznawstwo II                       
 • Metody i techniki doskonalenia jakości                               
 • Nowoczesne metody analityczne w towaroznawstwie                   
 • Ochrona i bezpieczeństwo produktu            
 • Sterowanie jakością w laboratoriach                        
 • Wspomaganie informatyczne systemów zarządzania                                 
 • Współczesne problemy ekologiczne                         
 • Wybrane zagadnienia z higieny                               
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności                             
 • Zarządzanie środowiskowe              

 

Specjalność: Żywienie i Dietetyka

 • Biologiczne podstawy żywienia                   

 

Specjalność: Handel i Usługi – Menedżer Produktu

 • Etykieta w biznesie               
 • Kształtowanie jakości towarów i usług                    
 • Kształtowanie relacji z klientem                              
 • Ochrona i bezpieczeństwo konsumenta                               

 

Specjalność: Usługi Żywieniowe i Dietetyka

 • Biologiczne podstawy żywienia                              
 • Dietetyka                              
 • Higiena i żywności i żywienia                                  
 • Kuchnie etniczne i regionalne
 • Organizacja usług żywieniowych                 
 • Poradnictwo żywieniowe                             
 • Projektowanie usług żywieniowych             
 • Technologia potraw                          
 • Żywienie w różnych warunkach środowiskowych                         

 


Kierunek: INNOWACYJNA GOSPODARKA


 

STUDIA I STOPNIA
 

Przedmioty kierunkowe

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Towaroznawstwo

 

STUDIA II STOPNIA

 

Specjalność: Transport i Logistyka w Globalnej Gospodarce

 • Podstawy rzeczoznawstwa i kontroli w logistyce

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra TiZJ

Wytworzył informację:

AT
29.11.2017
Wprowadzenie:
A.Talaga 29.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Talaga 29.11.2017