Rada Partnerów

Przy Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni funkcjonuje „Rada Partnerów WZNJ”.

Treść listu intencyjnego:

Mając na względzie potrzebę podejmowania działań zmierzających do rozwoju procesu kształcenia na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz umożliwienia studentom zdobywania umiejętności zgodnych z oczekiwaniami pracodawców i rynku pracy, sygnatariusze niniejszego porozumienia deklarują gotowość podejmowania wspólnie działań i realizacji przedsięwzięć w nim określonych.

Sygnatariusze niniejszego porozumienia wyrażają zgodę na uczestnictwo w zespole, który funkcjonował będzie pod nazwą „Rada Partnerów WZNJ” przy Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, którego obszar zainteresowań koncentrował się będzie w szczególności na:

 • obejmowaniu wspólnym patronatem przedsięwzięć służących realizacji celów niniejszego porozumienia;
 • podejmowaniu inicjatyw wspierających kompatybilność planów  i programów studiów w ramach Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z oczekiwaniami rynku pracy i pracodawców, w tym poprzez organizację wykładów dedykowanych w ramach cyklu wykładów monograficznych;
 • podejmowaniu działań wspierających organizację praktyk oraz staży dla studentów i pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału,
 • inicjowaniu działań zmierzających do wspomagania procesu transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań,
 • inicjowaniu wspólnych spotkań zmierzających do wymiany poglądów i spostrzeżeń pomocnych  w umożliwieniu współpracy biznesu i szkolnictwa wyższego dla realizacji celów niniejszego porozumienia.
 • przygotowywaniu wysokokwalifikowanych kadr dla przedsiębiorstw sektora transportu, spedycji, logistyki oraz produkcji, obrotu towarowego i kontroli jakości;

Sygnatariusze niniejszego porozumienia, dostrzegając potrzebę promocji osiągnięć naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jak również promowania idei szkolnictwa morskiego, deklarują nadto gotowość popularyzacji studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni na terenie kraju oraz poza jego granicami.

Listy intencyjne podpisali:

 • Pani Prof. UMG dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska - Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Pan Prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski – Kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Pan Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
 • Pani Katarzyna Gruszecka - Spychała – Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Urząd Miasta w Gdyni
 • Pan Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki
 • Pan Adam Meller – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • Pani Lidia Dziewierska – Prezes Zarządu Loconi Intermodal Solutions S.A.
 • Pan Tomasz Rejek – Prezes Zarządu Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych
 • Pan Bogusław Kowalski – Prezes Zarządu GRAAL S.A.
 • Pan Jan Zarębski – Prezes Zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu, Członek Zarządu LONZA NATA sp. z o.o. Gdańsk
 • Pani Hanna Wachowska – Dyrektor Naczelna J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
 • Pan Zbigniew Suchodolski – Dyrektor Branży CBE, SGS Polska Sp. z o.o., Oddział w Gdyni
 • Pani dr Małgorzata Wejer – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, MGJ Sp. z o.o.
 • Pan Daniel Kędzierski – Dyrektor Zarządzający marką FastTony, Prezes Agencji Ma&Ma
 • Pani Wanda Dobrowolska-Parfieńczyk – Prezes Zarządu WISTA POLAND
 • Pan Andrzej Madejski - Prezes Zarządu Polska Żegluga Bałtycka S.A.
 • Pan Stanisław Motylski - General Manager Flextronics International Poland Sp. z o.o.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
16.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 01.04.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 12.10.2023