Rejs do wiedzy

Przyciski

 


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II", nr projektu POPUL/SP/0238/2023/01”, kwota dofinansowania wynosi 137 499,00 zł, a całkowita wartość projektu - 152 779,00 zł.

Projekt „Rejs do Wiedzy”

Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zakończyła się realizacja rocznego projektu pt. „Rejs do wiedzy”, który został  sfinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II", kwota dofinansowania wynosi 137 499,00 zł, a całkowita wartość projektu - 152 779,00 zł.

Realizacja projektu wpisała się w realizację Strategii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na lata 2020-2024, Cel II. Cel w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i transferu wiedzy i technologii, a także była zgodna z wytycznymi logo HR Excellence in Research, którym szczyci się Uniwersytet Morski w Gdyni, w obszarze Upowszechnianie, wykorzystywanie wyników i Zaangażowanie społeczne (Europejska Karta Naukowca, Komisja Europejska, Bruksela, 2006, s. 14.).

Głównym celem projektu popularyzacja nauki, promocja wymiany wiedzy i upowszechnienie wyników badań naukowych wśród młodzieży szkół średnich, nauczycieli oraz osób pracujących, bezrobotnych i emerytów poprzez udział w webinariach poprzez organizację cyklu webinariów. Projekt został przygotowany i zrealizowany pod kierunkiem dr hab. Joanny Kizielewicz, prof. UMG, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy.

Zrealizowane działania miały na celu stymulowanie uczestników webinariów do aktywnego myślenia oraz pogłębienia ich wiedzy w obszarach istotnych dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego i poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak świadomie i bezpiecznie robić zakupy w internecie?
 • Jakie znaczenie ma praca zarobkowa dla godności człowieka?
 • Jak nie popaść w długi i rozsądnie zarządzać własnymi budżetami domowymi?
 • Jak zrozumieć konstrukcje podatków i konsekwencje wynikające z niedopełnienia obowiązku podatkowego?
 • Jakie są zasady obliczania inflacji przez GUS?
 • Jakie znaczenie ma praca zespołowa we współczesnych organizacjach?
 • Jaki wpływ mają emocje na zachowania żywieniowe?
 • Co to jest transformacja energetyczna i jakie ma znaczenie dla życia na Ziemi?
 • Jak rozumieć zjawisko mikromobilności w miastach?
 • Na czym polega turystyka promowa?
 • Jakie są sieci serwisów i operatorów promowych?
 • Na czym polegają łańcuchy dostaw i jakie są metody zarządzania nimi?
 • Jakie były największe wypadki statków morskich w kontekście zanieczyszczenia środowiska?
 • Na czym polega bezpieczny transport morski towarów niebezpiecznych?

Od października 2023 roku do maja 2024 roku odbyły się łącznie 34 webinaria. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół średnich, nauczycieli/opiekunów, osób pracujących i bezrobotnych oraz seniorów. Pierwotnie planowano udział w webinariach grupy 752 osób, a w rezultacie zgłosiło się, aż 955 osób. Ponadto 15 webinariów zostało nagranych i udostępnionych na platformie Youtube, aby umożliwić dostęp do nich szerokiej grupie odbiorców w całej Polsce w dowolnym dla nich czasie.

Zachęcamy do udziału w webinariach dostępnych na stronie internetowej projektu (link: https://wznj.umg.edu.pl/webinarium) oraz platformie Youtube (link: https://www.youtube.com/c/UniwersytetMorskiwGdyni).

 

Wytworzył informację:

25.07.2023
Wprowadzenie:
M.Schmidt 25.07.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 08.07.2024