Rekrutacja na Studia Podyplomowe „Logistyka i Transport Międzynarodowy”

Rekrutacja w roku ak. 2018/2019 (semestr zimowy), edycja III

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych. Opłata za semestr wynosi 2400 złotych.

System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

  • WARIANT I:            jednorazowo za 2 semestry z góry 4800 zł,
  • WARIANT II:           dwie równe semestralne raty po 2400 zł,
  • WARIANT III:         miesięczny system ratalny po 600 zł.

Pierwszą płatność należy pomniejszyć o 240 zł (opłata dokonana przy procesie rekrutacji). Deklarację sposobu płatności należy złożyć przy procesie rekrutacji.

Harmonogram zajęć będzie podany na początku października. Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedzielę.

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • ksero dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty 240,- zł.  (10%  opłaty semestralnej).

Konto bankowe Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:
87 1140 1153 0000 2235 4300 1007
koniecznie z zaznaczeniem: Studia Podyplomowe „Logistyka i Transport Międzynarodowy” - III edycja

Komplet dokumentów należy składać w Dziekanacie do p. Ewy Simonyan (58 5586-606) lub do innego pracownika dziekanatu (budynek główny, I piętro, pokój B123) do 15.10.2018 r.. Dokumenty można składać w godzinach urzędowania Dziekanatu WPiT.

Terminy przyjmowania dokumentów (wrzesień):

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt    w godz. 8:00-15:00

Uwaga: w celu otrzymania świadectwa i odpisu ukończenia studiów podyplomowych należy wnieść dodatkową opłatę przewidzianą rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Studia zostaną uruchomione jeśli zbierze się grupa 15-tu słuchaczy studiów podyplomowych.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

m.caban
06.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 16.10.2018