Stałe Komisje Wydziałowe

 Na podstawie zarządzenia Rektora nr 8 załącznik nr 1,  § 4 pkt 1 została powołana Wydziałowa Komisja ds. Badań

 1. Dr hab. Ewa Ratajczak-Ropel, prof. UMG
 2. Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG
 3. Dr inż. Aleksandra Heimowska
 4. Dr Sławomir Skiba
 5. Dr Katarzyna Skrzeszewska  
   

Skład wydziałowych komisji na kadencję 2016-2020

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych

 1. Prof. dr hab. Barbara Marciszewska  - przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. inż. Maria Rutkowska
 3. Dr hab. Piotr Oskar Czechowski, prof. nadzw. UMG
 4. Dr hab. Adam Przybyłowski, prof. nadzw. UMG
 5. Dr inż. Katarzyna Krasowska

 

Wydziałowa Komisja Programowa

 1. Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. nadzw. UMG - przewodnicząca
 2. Dr hab. Dariusz Barbucha, prof. nadzw. UMG
 3. Dr inż. Aleksandra Grobelna
 4. Dr Magdalena Klopott
 5. Dr inż. Katarzyna Krasowska
 6. Dr Tomasz Owczarek
 7. Dr inż. Anna Platta
 8. Dr Katarzyna Skrzeszewska
 9. Martyna Muszyńska - przedstawiciel studentów

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 1. Dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. nadzw. UMG
 2. Dr inż. Aleksandra Heimowska
 3. Dr inż. Agata Szkiel
 4. Dr Natalia Mańkowska
 5. Mgr Anna Lewandowska - przedstawiciel doktorantów
 6. Maja Bober - przedstawiciel studentów

 

Wydziałowa Komisja ds. Promocji i Rozwoju

 1. Dr hab. Adam Przybyłowski, prof. nadzw. UMG - przewodniczący
 2. Dr inż. Przemysław Dmowski
 3. Dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. nadzw. UMG
 4. Dr Edyta Spodarczyk
 5. Mgr inż. Paulina Witt – przedstawiciel doktorantów
 6. Magdalena Żółkowska - przedstawiciel studentów

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Wioletta Suszek
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 01.04.2019