Stypendia

Stypendia w Niemczech

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane przez nas wydarzenia i stypendia pozyskujemy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.

Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.03.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 14.03.2019

STYPENDIA NA SEMESTR LETNI 2018/2019

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne/Rektora od semestru letniego  powinni składać kompletny wniosek.

Kompletny wniosek powinien zawierać:

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:

  • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)
  • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (Załącznik 8 + potwierdzenie średniej za ostatni semestr – Załącznik 15)

STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ ZWIĘKSZONE:

Wprowadzenie:
M.Schmidt 12.02.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 12.02.2019

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Caban
19.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 19.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 01.03.2018