Stypendia

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wraz z załącznikami studenci składają w dziekanacie WPiT do dnia 5 października 2018 roku.

Wzór wniosku oraz wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku znajdują się na stronie Uczelni.

Wprowadzenie:
M.Schmidt 19.09.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 19.09.2018

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

M.Caban
19.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 19.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 01.03.2018